دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: جاسوسی در مکاتب مشهور حقوق جزا
مکاتب مختلفی که در قرن هیجدهم به وجود آمدند ، عموما با اصلاح قوانین و رعایت اصول کیفری از قبیل ، اهل تساوی همگان در برابر دستگاه عدالت ، شخصی نمودن جرم و مجازات   حذف حداقل و حداکثر مجازات ها و حذف مجازات اعدام تاسیس و پذیرش هیئت منصفه در محاکمات جزایی ، در صدد برطرف کردن بی عدالتی ها و اصلاح مجازات ها بودند .
با نفوذ عقاید مکاتب حقوق جزا در قرن هیجدهم به تدریج مجازات مجرمین سیاسی که از مصادیق آن جاسوسی و خیانت به کشور بود دست خوش تغییرات و تحولات گوناگون گردیده و بعد از انقلاب کبیر فرانسه این فکر رواج پیدا کرد با این دسته از مجرمان با ارفاق بیشتری برخورد گردد و موج اصلاح طلبی در حقوق جزا و برخورد مناسب با مجرمین بخصوص مجرمین سیاسی آغاز شد .
برای روشن شدن مطالب فوق ، مبانی و آرای مکاتب مشهور حقوق جزا را به طور اختصار مورد بحث قرار می دهیم و تحولات کیفری مربوط به جرایم جاسوسی و خیانت را ذکر می نماییم . قبل از پرداختن به بحث مکاتب ، اشاره ای به پاره ای از اقدامات دانشمندان در این باره ضروری است .
در اواخر قرن هفدهم و در قرن هیجدهم بر اثر فعالیت های علمی عده ای از دانشمندان ، اثرات شگرفی در اعتقادات مردم نسبت به اعمال مجرمانه به خصوص جنایات سیاسی ، جاسوسی و … به وجود آمد و تالیفات فلسفی آنان توانست تا اندازه ای از شدت برخورد با مجرمین بکاهد . برای محاکمه مجرمین سیاسی ( جاسوسان ، خیانت کاران و … ) مقررات ویژه ای به تصویب رسید .
در این باره از اندیشمندانی نظیر منتسکیو ، ژان ژاک روسو ، ولتر ، بکاریا و غیره می توان نام برد که عصررواج اندیشه این دانشمندان را می توان عصر آغاز اصلاحات در جرایم و مجازات ها نام نهاد .
دکتر صانعی در این باره می گوید :
“منتسکیو در کتاب خود و نامه های ایرانی- از زبان یک ایرانی که به کشور فرانسه مسافرت کرده و شرح مشاهدات خود را از طریق نامه هایی به اصلاح بستگان و دوستان خود می رساند و از نظر آنان مطلع می شود . با طنز و تمسخر به انتقاد مظاهر فرهنگ و اجتماع موجود فرانسه، من جمله جرایم و مجازات های این کشور می پردازد و در نظام فکری اروپای زمان خود تاثیر می گذارد . ولتر عملا در فعالیت هایی که به منظور اصلاح قوانین و مقررات جزایی آغاز شده بود ، شرکت می جوید و سایرین نیز به توسعه فکر اصلاح طلبانه عصر خود کمک می کنند ، ولی شخصی که بیش از همه در پیدایش نهضت های اصلاح طلبانه موثر واقع می شود بکاریای ایتالیایی است.”
چزاره بکاریا جرم شناس و عالم اقتصاد ایتالیایی به سال 1738 در شهر میلان در یک خانواده نجیب زاده به دنیا آمد . در دوران تحصیل با مطالعه آثار منتسکیو علاقه و نبوغ ذاتی اش برانگیخته شد و در نهضت های فکری عصر خود شرکت جست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟