دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) مفهوم عبور بی ضرر

براساس بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، عبور یک شناور خارجی مخل صلح و نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی قلمداد خواهد شد اگر در دریای سرزمینی هر یک از امور زیر را انجام دهد:

الف) هرگونه استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی.

ب) هرگونه استفاده و یا تمرین با اسلحه از هر نوع   ج) هر عملی به منظور جمع آوری اطلاعات و یا تبلیغ به منظور اختلال در دفاع و یا امنیت کشور ساحلی

د) پرواز، فرود و یا حمل هر نوع هواپیما بر روی عرشه کشتی

هـ) پرواز، فرود و یا حمل هر گونه تجهیزات نظامی بر روی عرشه کشتی

و) بار گیری و تخلیه هر نوع کالا، پول، ارز و یا شخص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی کشور ساحلی

ز) ایجاد هرگونه آلودگی جدی و عمدی بر خلاف این کنوانسیون

ط) انجام فعالیتهای تحقیقاتی

ی) هر نوع ماهیگیری

ل) هر عملی به منظور تداخل در سیستم های مخابراتی یا سایر تسهیلات و تأسیسات کشور ساحلی

م) هر فعالیت دیگری که ارتباط با عبور ندارد.[۱]

آخرین­مـورد از فهرست­فوق دربردارنده (هر فعالیتی که لازمه­عبور شناور نباشد) این عبارت تا حدودی از جنبه حصری فهرست ماده­۱۹­کاسته و با دادن­حالت تمثیلی مضیق­تر از عبور­بی­ضرر هموار می­کند.[۲]

اصولاً کشتیهای کلیه کشورها، اعم از کشورهای کناره دریا و یا کشورهای بدون ساحـل، بی آنکه تـفاوتی میان آنها از حیث نوع کشتی وجود داشته باشد، از حقو ق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی برخوردارند (ماده ۱۷ عهدنامه حقوق دریاها)

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی

در مورد اصطلاح ((عبور بی ضرر)) باید گفت عبور کشتیهای خارجی از دریای سرزمینی تا جایی بی ضرر است که مخل آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی نباشد.[۳]

[۱]. پور نوری، حبیبی، ۱۳۸۳ :۴۰

[۲]. قاسمی، علی، ۱۳۹۱: ۲

[۳]. حقوق بین الملل دریاها، ۱۳۸۷ :۱۳۰

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی