دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم:

تکوین و تکامل جنین در نظام حقوقی ایران

در قوانین موضوعه تعریفی از جنین به عمل نیامده است.در قانون مدنی در مباحث مختلف اشاراتی به وضعیت حقوق حمل در مباحث ارث و وراثت و اماره فراش شده است که در جایگاه خود توضیح خواهیم داد.اما متاسفانه در خصوص مراحل تکوین و تکامل تعریف جنین مطلبی عنوان نشده است و همچنین ملاحظه می شود در موارد مختلف قانون مدنی به جای کلمه جنین از حمل استفاده شده است.مثلاًدر ماده 875 ق.م آمده است «شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد. حال آیا مفهوم جنین با حمل متفاوت است یا خیر؟ به عقیده علمای حقوق واژه حمل با جنین متفاوت می باشد. چرا که حمل به تمام مراحل پیدایش و رشد تا زمان تولد گفته می شود. در حالی که در تعریف جنین دیدیم که تا هفته هشتم رشد به آن رویان گفته می شود.بنابراین حمل اعم از جنین بوده و شامل تمام مراحل حتی مرحله تک سلولی (زیگوت)و مرحله رویانی می شود.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوبه 1/2/92  نیز تعریفی از جنین به عمل نیامده و صرفاً از مواد 716 الی 726[1] در خصوص دیه سقط جنین مراحل تکامل جنین توضیح داده شده است . ملاحظه می شود این مواد با توجه به نظر فقها مراحل تکامل جنین را 6 قسمت تقسیم کرده و بر اساس آن دیه را مشخص می کند. این مراحل عبارتند از 1- نطفه2- علقه،که به صورت خون بسته است.3- مضغه،که به صورت گوشت درآمده است.4- مرحله ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است.5- گوشت و استخوان بندی تمام شده ،ولی هنوز روح در آن پیدا نشده.6- زمانی که روح در آن پیدا شده ،که البته تعریفی از نحوه دمیده شدن روح در جنین و زمان تشخیص آن هر چند که بسیار مهم بوده و مشخص کننده میزان مسئولیت در پرداخت دیه و مجازات می باشد به عمل نیامده است.

[1] – م 716 ق.م.امصوبه 1/2/92 ((دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است))

1-  دیه نطفه که در رحم مستقر شده است بیست دینار (دوصدم دیه کامل)

2- دیه علقه که خون بسته است چهل دینار(چهارصدم دیه کامل)

3- دیه مضغه که بصورت گوشت درآمده است شصت دینار(شش صدم دیه کامل)

4- دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار(هشت صدم دیه کامل)

5- دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده است و هنوز در آن روح پیدا نشده یکصد دینار(یک دهم دیه کامل)

تبصره: در تمامی مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد.

6-دیه جنینی که در آن روح پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.