دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول:
تاریخچه سازمان های بین المللی
داد و ستد و تجارت جهانی و ارتباطات روز افزون بین المللی، علل پیدایش و توسعه سازمان های بین المللی بوده است.
مکانیسم های ارتباطی و پیشرفت های روزافزون ارتباطات و گسترش تجارت جهانی منجر شد تا ایجاد یک سازمان و یا نهادهایی توام با مقررات و ضوایط خاص حاکم بر آن بیش از پیش مورد نیاز احساس گردد بعنوان مثال کنسول یکی از نهاد هایی است که مردم یونان و روم باستان به منظور حمایت از منافع شهروندان خود بنادر کشورهای خارجی که به تجارت مشغول بودند ایجاد گردید.
به علت عدم مسئولیت سیاسی کنسول در خارج از کشور، افراد دیگری بعنوان نماینده سیاسی کشور خویش تحت عنوان سفیز به خارج از کشور اعزام شدند.
کنسول و سفیر که به آن دیپلماسی دوگانه اطلاق می گردد از قرن پانزدهم با پیشنهاد حکومت ایتالیا جای خود را به «سفیر دیپلماتیک دائم» داد.
شیوه مبادله سفرا به همراه هیات دیپلماتیک از آن تاریخ به بعد مرسوم شد. اما روابط بین المللی و گسترش و پیچیدگی آن، به مرور زمان ناتوانی سفرای دایم را در حل و فصل مسایل و اختلافات جهانی و منطقه ای را بیش از پیش آشکار و اثبات نمود. چرا که در برخی مسائل اختلافات نه تنها دربرگیرنده دو کشور بلکه چندین کشور را نیز شامل می شد و قطعا حل و فصل اینگونه اختلاف مستلزم مذاکرات چند جانبه ای بود که می بایستی از طریق کنفرانس های بین المللی انجام می شد. بنابراین، تشکیل کنفرانسهای بین المللی که متشکل از نمایندگان کشورها بودند، تنها راه دست یابی به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به نظررسیدند که از نیمه قرن نوزدهم گرایش و تمایل کشورها به تشکیل و برگزاری چنین کنفرانسها و تجمعاتی بیشتر و بیشتر شد. [1]
نمونه ای از این تجمعات می توان به کنفرانس صلح وستفالی اشاره کرد که در سال 1648 تشکیل گردید و بعنوان یک کنفرانس بین المللی تلقی می گردد. بعدها در قرن نوزدهم نشستها و کنفرانسهای متعددی منعقد گردید که هریک منجر به انعقاد معاهدات گوناگونی منجر شدند. از جمله صلح نامه هایی از طریق کنگره وین در سال 1815 بین کشورهای اروپایی منعقد گردید که این موضوع پس از جنگ های ناپلئونی ایجاد گردید و دیگر مذاکرات صلح پاریس در سال 1918 بود که پس ازپایان جنگ جهانی اول که منجر به انعقاد «معاهدات ورسای» در سال 1919 گردید.
بنابراین از آنجاییکه مذاکرات دیپلماتیک دو جانبه برای حل و فصل مشکلات و اختلافات منظقه ای و جهانی بسیار نامناسب و ناتوان بوده اند به همین دلیل هر گونه قرارداد و پیمان صلحی به دنبال مذاکرات در قالب یک کنفرانس بین المللی منعقد می شد.[2]  لازم به ذکر است که واژه «سازمان بین المللی» ظاهرا برای اولین بار در قرن نوزدهم توسط حقوقدان اسکاتلندی «جیمز لوری بر» به کار گرفته شد. [3]
[1] . موسی زاده، سازمان های بین المللی و حقوق نهادهای بین المللی ترجمه هومن اعرابی و مفهوم سازمان های بین المللی ترجمه ایرج پاد
[2] . موسی زاده، سازمان های بین المللی و حقوق نهادهای بین المللی ترجمه هومن اعرابی و مفهوم سازمان های بین المللی ترجمه ایرج پاد
[3] . مجله تحقیقات حقوقی 74-1373 شماره 15

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق
این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)
– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟