دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بانکداری پیوسته[1]

پولشویی الکترونیکی به سه روش بانکداری «پیوسته» را مورد تهدید قرارمی دهد:

1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری

مقررات بین المللی و داخلی، بانک ها را موظف می کند هرگونه تراکنش مشکوک را گزارش دهند. از طرفی پولشویان هم به سادگی می توانند از چنین محدودیتی بگریزند. این فرصت برای پولشویان از طریق امکاناتی که بانکداری پیوسته در اختیارشان می گذارد، فراهم می شود. مثلاً پولشو از طریق باز کردن حساب های « پیوسته » نزد تعدادی از شرکت ها که حساب بانکی اینترنتی دارند و فاقد مقررات و نظارت کافی هستند، از سیستم های پرداخت الکترونیکی استفاده می کند. مهم ترین امتیازی که بانکداری اینترنتی برای پول شویان دارد، احراز هویت مشتری است؛ چون در بانکداری اینترنتی مشکل بتوان هویت مشتری را احراز و اطلاعات را ثبت و نگهداری کرد و تراکنش های مشکوک را گزارش داد.

در اولین گام تعامل بین مشتری جدید و مؤسسه مالی، همیشه یک ریسک بالقوه وجود دارد. سازوکارهای جاری ضد پولشویی در اغلب کشورها حداقل در آغاز روابط تجاری بر احراز هویت مشتری تأکید دارند. درباره بانکداری اینترنتی در صورتی که رویه های گشایش حساب و سایر تعاملات بانک بدون حضور فیزیکی مشتری و ارتباط چهره به چهره با او یا بدون ارتباط با حساب های سنتی موجود صورت پذیرد، مشکلات مؤسسات مالی افزایش می یابد. حتی اگر مؤسسات مالی تعهدات مربوط به احراز هویت را در زمان گشایش حساب مراعات کرده باشند، به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های جاری اینترنتی، استفاده کننده از حساب ممکن است غیر ازفردی باشدکه حساب را باز کرده است. در واقع با حذف تعامل شخصی بین مشتری و مؤسسه ، بسیار مشکل می توان فهمید که چه کسی به طور واقعی حساب را کنترل می کندو چه چیزی صحت عملکرد تجاری را تأیید می کند.

مؤسسات مالی به صورت عادی تنها قادر به تعیین این نکته هستند که یک حساب خاص صرفاً در یک زمان خاص قابل دسترسی است. بانک تنها قادر است معین کند که دسترسی به وسیله نگهدارنده حساب صوری صورت می گیرد و هیچ روشی برای تعیین محلی که مشتری تراکنش را انجام می دهد، وجود ندارد؛ به این معنا که شخص در نهایت قادر است تعدادی از حساب ها را هم زمان کنترل کند، بدون این که توجه مؤسسات مالی یا مؤسسه ای را که در آن حساب دارد، جلب کند. بنابراین، مؤسسات مالی راهی جهت مظنون شدن به تبادلات عادی ندارند وبه طور کلی معیارهای خاصی برای ارائه گزارش نسبت به این گونه تراکنش های مشکوک در نظر نمی گیرند.

این ویژگی بانکداری اینترنتی و نیز گسترش استفاده از کارت های پیش پرداخت[2] مثل کارت های اعتباری، پولشویان را قادر ساخته تا پول الکترونیکی را به سادگی از یک کارت به کارت دیگر منتقل کنند. گاهی پول شویان از هکرها هویت های ساختگی را به قیمت نازلی می خرند تا بتوانند با استفاده از این هویت ها،حساب هایی را در وب سایت بانک مربوط باز کنند یا اینکه خود اقدام به راه اندازی یک وب سایت کرده، با استفاده از آن به جزئیات اطلاعات کاربرانشان دسترسی پیدا کنند.سپس اطلاعات کارت های پیش پرداخت شده یا کارت هوشمند را به بهانه خدماتی که ظاهراً قرار است به آن ها ارئه شود، مطالبه می کنند تا پول های کثیف را در این حساب ها سپرده گذاری کنند. در واقع پول شویان در این روش با فریفتن کاربرانشان و با به دست آوردن اطلاعات کارت های هوشمند آنان، به سادگی پول های کثیف را به این حساب ها منتقل می کنند و عملیات پول شویی را انجام می دهند.

[1] – زمانی که یک دارنده حساب، موجودی خود را از طریق دستگاههای خود پرداز، اینترنت یا موبایل و سایر خدمات پرداخت الکترونیکی منتقل می کند.می توان از یک بانک پیوسته سخن گفت. در حقیقت بانک پیوسته از زیر مجموعه های بانکداری الکترونیکی است.

[2]  Prepaid Card

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل