دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام:

ضعف مکاتب مادی برای ارائه یک حقوق داخلی وعمومی صحیح ومناسب وفراخور همه انسانها به اثبات رسیده است ودراین میان تنها مکاتب الهی قادرخواهند بود که انسان را به توفیق درارائه چنین حقوقی متکامل ومترقی یاری نماید ودراین بین نهایی ترین وکامل ترین آن یعنی مکتب اسلام می باشد، یگانه آیینی که ازهمان آغازپیدایش ،دعوت خودراباشعار همزیستی مسالمت آمیز به جهانیان عرضه نمود ، آنجا که خداوند متعال درقرآن کریم فرمودند:”بگو ای پیروان کتاب آسمانی بیائید همگی به آنچه همه مابه آن معتقدیم پایبند باشیم وبه این که جزء خدای رانپرستیم وبرای او هیچ چیز راشریک قرارندهیم وبعضی ازما بعضی دیگر را سرپرستی مستقل ازخدا ندانیم ،پس اگرازپذیرش این پیشنهاد سرباززدند به آن ها بگوئید شاهد باشید که ما مسلمانیم”[1]

 

آنچه که درآیه شریفه اشاره شد،این است که اسلام همه پیروان ادیان رابه همکاری فراخوانده نه به مبارزه،واین خود یکی ازمهمترین دلایل شناسایی حقوق بین الملل دراسلام است.و”جالب توجه این است که دربیشترنامه هایی که بوسیله پیامبر(ص)برای پادشاهان جهان که دارای اعتقاد الهی بوده اند، فرستاده شده،متن آیه فوق درآن درج گردیده است”[2]

درتفسیرآیه شریفه آمده است:” بگو: اى اهل كتاب! به سوى سخنى بياييد كه ميان ما و شما مشترك است. جز آنكه خداوند را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر را بجاى خدا ارباب نگيرد. پس اگر (از اين پيشنهاد) سرباز زدند، بگوييد: گواه باشيد كه ما مسلمان و تسليم خدائيم.

 

نكته‏ها:

دعوت به سوى توحيد و حقّ، لازم است. خواه با استدلال، خواه با مباهله و خواه از طريق دعوت به مشتركات.

در تفسير مراغى آمده است: عدىّ بن حاتم بعد از اسلام آوردن، به پيامبر (صلى اللَّه عليه و آله) عرض كرد: ما زمانى كه مسيحى بوديم، هرگز يكديگر را «ربّ» خود قرار نمى‏داديم، پس مراد از جمله‏ «لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً» چيست؟ پيامبر (صلى اللَّه عليه و آله) فرمودند: آيا علماى شما احكام خدا را تغيير نمى‏دادند؟ گفت: چرا! فرمودند:پيروى از عالمى كه قانون خدا را تغيير دهد، يك نوع بندگى و بردگى اوست.

[1] آل عمران/64

[2] ابراهیمی محمد،حسینی علیرضا ،اسلام وحقوق بین الملل عمومی ج1،پیشین،ص50

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام