Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معیار ملیت(تابعیت)

عده ای معیار تابعیت را برای تمایز جاسوسی و خیانت به کشور ابداع کرده اند. مقنن فرانسوی در جداسازی جاسوسی از خیانت به کشور به این معیار پناهنده شده است، بنابراین شهروندی که پیمان شکنی در مقابل وطن خود کرده خائن و شخص خارجی در صورت جمع آوری اطلاعات جاسوس است. در مباحث قبل ارزش حقوقی این معیار مورد بررسی قرار گرفت. برخی از کشورها از قبیل فرانسه، رومانی، ایتالیا و سوئیس از این معیار پیروی کرده اند و درتوجیه حقوقی آن آورده اند:

هم وطن و شهروندی که وطن خویش را مورد حمله وتعرض قرار می دهد و به عهد و پیمان واجب الوفایین خویش وکشورش خیانت کرده و آنرا نقص می نماید,نسبت به اجنبی ای که می خواهد جمع آوری اطلاعات نماید، ضرر بیشتر دارد. شخص اول یقیناً خائن است و دومی جاسوس است اگرچه جاسوس آداب مهمان بودن را رعایت نکرده و خلاف قرار دادامان عمل کرده ولی به هر حال خائن نیست.[1]

 

2- مدل انتخابی ایران و فرانسه

به نظر می رسد بین دو جرم جاسوسی و خیانت به کشور رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است زیرا در برخی از مصادیق جاسوسی خیانت هم صدق می کند. یعنی بعضی از جاسوسی ها خیانت به کشور نیز هست مثل این که مرتکب جاسوسی ایرانی باشد که با فعل جاسوسی مرتکب خیانت هم شده است یعنی عمل واحد دارای دو عنوان است و ازمصادیق تعدد معنوی است.

برای تایید برداشت فوق می توان به آیه(یا ایها الذین امنوا لا تخونو الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون).[2] استشهاد نمود زیرا شأن نزول آیه درباره جاسوسی است ولی خداوند بزرگ آن را با لفظ خیانت مورد خطاب قرارداده است.در سبب نزول آیه شریفه در تفسیر((منهج الصادقین))چنین آمده است:

جبرئیل نزد رسول(ص) آمده و گفت: یا رسول الله ابوسفیان در فلان جای فرود آمده است با جمعی از مشرکان به تهیه حرب ایشان مشغول شوید واین خبر را پوشیده دارید تا ناگهان برسر ایشان تازید یکی از منافقان بر صورت حال اطلاع یافته نامه نوشت و ابوسفیان را از آمدن مسلمانان خبر دار کرد.[3]

حتی برخی از مصادیق جرم جاسوسی نیز که از طرف کافر ذمی و کافر مستامن ارتکاب  یابد از مصادیق تعدد معنوی است و خیانت هم برآن صادق است زیرا این گونه افراد با عقد قرارداد ذمه یا عقد امان متعهد می شوند که برخلاف مصالح کشوری که درآن ساکن هستند عمل نکنند ودر صورت انجام جاسوسی خیانت کار نیز محسوب می شوند.

در برخی از موارد و مصادیق تنها جاسوسی ویا خیانت صدق می کند مانند این که خیانت به کشور از مصادیقی باشد که طبعا مشتمل بر عمل جاسوسی نیست.

نظیر اینکه شخص ایرانی خود را بر ضد کشور و مسلح نماید و یا جاسوسی ما به وسیله شخصی خارجی انجام شود که مستأمن و مامور به خدمت جمهوری اسلامی ایران نباشد که در اینجا فقط جرم جاسوسی صادق است.

بالاخره تمیز جرم جاسوسی از خیانت به کشور دارای اهمیت بسزایی است زیرا از دیدگاه فقه جزائی و تحلیل حقوقی برخی قائل به تشدید محازات خائن هستند و می گویند مستحق اشدّ مجازات است و حتی مستحق زندگی وحیات نیست. اما در فرانسه مقنن فرانسوی در جداسازی جاسوسی از خیانت به کشور معیار تابعیت پناهنده شده است بنابراین شهروندی که پیمان شکنی در مقابل وطن خود کرد. خائن و شخص خارجی در صورت جمع آوری اطلاعات جاسوس است، اما در حقوق ایران قانونگذار صراحتاً معیاری را در این زمینه معرفی نکرده است.

[1]. سعد ابراهیم الاعظمی، جرائم التجس فی التشریع العراقی، جامعه البغداد، 1981، ص34-38.

[2]. انفال(8) آیه 27.

[3]. فتح الله کاشانی، تفسیر منهج الصادقین، ج4، کتابفروشی علمیه اسلامی، تهران، ]بی تا[، ص182و183.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

میهمان