دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 بند هفتم :  مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان

  1 – تمدن رم

 بر طبق الواح دوازده گانه ژوستى نیانوس، امپراطور رم، كه از كهن‏ترین اسناد تاریخى حقوق رم است، دختران و زنان بطور كلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذكور تعلق داشت. هیچ كس حق نداشت كه حتى، تنها فرزند دختر و ازدواج نكرده خود را وارث خویش قرار دهد. اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بایست ‏براى یكى از آنها شوهر اختیار كند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد.

 

2 – تمدن بابل

در بابل بر اساس قانون حمورائى پدر حق داشت، وصیت كند كه اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند. و دختر هنگامى حق دریافت ارث را داشت كه جهیزیه نگرفته باشد. زن نیز از دارایى شوهر تنها مقدارى به عنوان هدیه دریافت مى‏كرد و از ارث بردن محروم بود. [1]

 

3 – تمدن ایران باستان

در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشى از اموال و دارایى مرد به شمار مى‏آمد. در میان نژاد آریایى محرومیت دختران از ارث یك قاعده بود. ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازدواج نكرده بود، مى‏توانست از تركه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد. در این نظام از میان زنان تنها ممكن بود كه محبوب‏ترین آنها به عنوان یكى از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد.  [2]

4 –  تمدن چین و ژاپن

در چین و ژاپن بویژه در عصر كنفوسیوس، پدر، مالك زن و فرزندان بشمار مى‏رفت و حتى او حق داشت، آنها را بكشد. گاهى زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفادارى به شوهر، خود را بكشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر را مى‏كردند. دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مى‏داد.

 

5 – تمدن هند

در تمدن هندى بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت. در برخى قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مى‏رسید و یا بر اساس رسم «ساتى‏» به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده مى‏شد و یا او را خفه كرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر نشانه اعلام وفادارى به شوهرش بود. حتى در برخى قبابل هندى زن حكم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد.

   

 

[1] – على پاشا صالح، تاریخ حقوق، ص‏99 به بعد

[2]  – عمید،  موسى ، ارث در حقوق مدنى ایران، ص‏14 و15

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق