دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اما در مذهب شافعی و حنبلی، سه نظریه است:
نظریه اول: لواط حکم زنا را دارد.
نظریه دوم: این است که لائط رجم می شود اما ملوطٌ به رجم نمی شود و فقط تازیانه می خورد و بعد تبعید.
نظریه سوم: مجازات لائط و ملوط به، در هر حالتی، قتل است. فرق نمی کند که محصن باشند یانه.
اما جناب ابو حنفیه، حکم لواط را همانند حکم زنا نمی داند و گفته است که: لواط زنا نیست. پس لواط مجازات زنا را ندارد. بلکه مجازات لواط، امر تعزیری است. در نزد ابی حنفیه مانعی ندارد که مرتکب لواط را حبس نمایند تا بمیرد و یا توبه کند. اما کسی که به فعل لواط معتاد شده باشد، باید از روی سیاست به قتل برسد و نه از روی حد.»(1)  لذا فقهای حنفیه هم نظر با امام خود بوده و می گویند:« با توجه به اين‏كه لواط را زنا و از  جرايم مشمول حد نمى‏داند، مجازات حدى را نيز پيشنهاد نمى‏كند، بلكه آن را مستوجب مجازات تعزيرى مى‏داند.»(2) 
 

 

و همچنین است خنثی، که به دارنده آلت تناسلی مرد و زن به صورت اجتماع را گویند که احکام آنان در بابهای طهارت، صلات، حج، جهاد، حجر، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‏اند. لذا در قانون ذکر شده است که زنا عبارت است از «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه.»(1)
 آنچه که از بیان مولفین کتب حقوقی بر می آید، خنثی را به دو قسم مشکل و غیر مشکل تقسیم نموده اند. خنثایی که با توجه به علائم و مرجحات آن به یکی از دو جنسِ مرد یا زن ملحق می‏گردد، خنثای غیر مشکل و محکوم به  احکام همان جنس است و خنثایی که دارای علائم و قراین چنینی نیست، خنثای مشکل می باشد.
 درباره آلت تناسلی «ممکن است با قید آلت مردی خنثی را بیرون کرد چه، حالتی که او دارد آلت مردی حقیقی نیست از تعبیر آلت مردی ،آلت او تبادر نمی شود و به نظر نمی آید و  هم می توان این معنی را از آن لفظ سلب کرد. برخی که آلت خنثی را آلت حقیقی مردی می دانند قید اصلی یقینی را افزوده اند تا خنثای مشکل را بیرون کنند. درباره بیرون کردن خنثی از تعریف در حالی که به جای زن باشد نیز همین بحث است و با تعبیر زن خنثی بیرون می رود ولی آنان که او را با این تعبیر بیرون نمی دانند با افزودن قید اصلی یقینی، این منظور را تامین می کنند».(2)  بنابراین خنثای غیر مشکل تابع احکام جنسیت ترجیحی خود بوده ولی بحث ما در ارتباط با خنثای مشکل می باشد که نمی توان جنسیت فرد  را مشخص کرد و هیچ یک از آلات جنسی مذکری یا مونثی بر دیگری ترجیح ندارند.
 
 

 

حال این سئوال پیش می آید که اگر مرد با خنثی که همان خنثای مشکل می باشد، مواقعه کند زنا است یا خیر؟ که یکی از یکی از علمای اسلامی در این زمینه معتقد است که نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج می شود.(1) که این ، نظر مشهور است.لذا «برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است».(2) اما علیرغم اینکه در قانون حرفی از افراد دوجنسی یا همان خنثی به میان نیامده است، در ماده 230 ل.ق.م.ا مقنن تکلیف را روشن نموده و مرقوم داشته«اگر دو طرف يا يک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتي كه اجمالاً احراز شود، يكي از عناوين موجب حدمانن زنا یا مساحقه واقع شده است به مجازات همان حد و در غير اين صورت هر يک به سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شوند.»(3) اما نهایتاً این ماده در اصلاحیه های بعدی حذف شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟
اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.