دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده:

کشورها با همدیگردر ارتباطند. همین ارتباطات موجب دستیابی به اهداف مهم واساسی میان کشورها خواهد شد. میان کشورها توافقاتی صورت می پذیرد، که دولتها آن را تدوین و تنظیم کرده، سعی دارند که از حدود و نرم های آن پارافراتر ننهند. چرا که هررفتار یا عملی که مخالف با مفاد توافق نامه باشد، دارای ضمانت اجرای سیاسی و حقوقی در عرصه ی بین المللی خواهد بود. البته این ضمانت اجرا در زمینه ی حقوق بین الملل اغلب ناقص و مبهم می باشد. دولتها نسبت به یکدیگر تعهد می نمایند تا مفاد تعهد نامه را بدون کوچکترین کسری و نقصی دنبال کنند و برخلاف آن، هیچ عملی انجام ندهند. ولی گاهی اوقات، یک رزروهایی مخصوص به خود، در نظر می گیرند. این رزرو می تواند سازنده باشد و معاهده ی مزبور را از ایستایی و رکود خارج کرده، به معاهده ای پویا و کامل تبدیل نماید. پس می توان اذعان نمود که، حق شرط، مکمل مفاد تعهد نامه می باشد .

در پایان نامه ی پیش رواز آرای اخیر کمیسیون حقوق بین الملل، استفاده شده است. در مورد حق شرط و انواع آن، معاهدات و تعهد نامه ها و حق شرط بر معاهدات نیز، توضیحی به عمل آورده شده است. البته بیشتر، در خصوص معاهدات حقوق بشری صادق است. چراکه بیشتر کشورها، سعی شان براین است که، بشر در محیطی امن و سالم روزگار را بگذارند و بیشتر تعهد نامه ها ی اخیر میان روسای کشورها، برسر مسایلی همچون، عدم تبعیض میان انسانها از هر قشر و نژاد و فرهنگی و پایان دادن به جنگها و جلوگیری از اعمال تروریستی بر ضد انسانها و …می باشد واین حق انسان است که، درامنیت زندگی کند. هر تعهدی که، بااین اصل تضاد داشته باشد، جرم بوده و کشورخاطی باید پاسخگوی زیان های وارده باشد و ضامن اقدامات ضد حقوق بشری خواهد بود .

 

کلید واژگان: حق شرط، معاهدات، کمیسیون حقوق بین الملل.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف  از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط  هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل