دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سازمان یافتگی

 

جرم سازمان یافته اصطلاحی است که در دهه های اخیر در نوشته های جرمشناسی مطرح و وارد حقوق جزای داخلی و بین المللی شد. «نخستین بار -آقای ساترلند- در کتاب خود با           نام – اصول جرمشناسی- جرم سازمان یافته را مطرح نمود.»[1] «ساترلند که از او به عنوان             نظریه پرداز – معاشرتهای ترجیحی یا معاشرتهای افتراقی- یاد می شود»[2]، «در مورد جرم                  سازمان یافته و یا ارتکاب سازمان یافته جرم تحقیقاتی انجام داد و به این نتیجه رسید که مجرمین برای افزایش درآمد و توفیق بهتر و دور از دسترس بودن پلیس، نیاز به نظم و انسجام دارند، هر چند خود جرم بی نظمی به وجود می آورد اما مجرمین در برخی جاها، جرم را به صورت منظم سازماندهی می کنند تا بهتر آن را انجام دهند.»[3]

«برای روشن شدن مفهوم جنایات سازمان یافته باید علاوه بر تعریف، دایره شمول و آثار جنایت را نیز بررسی کرد. در کنوانسیون پالرمو، نه در مورد تعریف جنایت سازمان یافته مطلبی بیان شده، نه ویژ گی های آن احصاء شده است. و نه آثار این جنایت تبیین گردیده است البته بیان آثار و اوصاف جرم در شـأن قانون یا کنوانسیون نیست و وظیفه حقوقدانان است که با تحقیقات خود و نیز تدقیق در مفاد کنوانسیون این موارد را مشخص کنند.» [4]

جدیداً نیز در قوانین ایران، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 4/12/93 قانونگذار به تعریف جرم سازمان یافته پرداخته است و در آن شرایط احراز جرم سازمان یافته به شرح ذيل مشخص گردیده است.

طبق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/12/1392 «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي گردد.» و طبق تبصره 2 ماده صدرالذكر  «سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.»

همچنین در بند «ب» از ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383 به «سازمان یافته بودن قاچاق انسان» اشاره کرده است. یا بند «واو» از ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 9/9/1369 از «اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی و …» سخن              رانده است. همچنین بند «د» از ماده 26 قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/88 مجلس و تایید 20/3/88 شورای نگهبان، «سازمان یافتگی جرم» را بدون ارائه معیاری از آن، از عوامل تشدید مجازات محسوب کرده است. یا در ماده واحده «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول»  مصوب 29/1/1368، آمده است: «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه، جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد …»[5] مجازات معين نموده است.

تعاریفی که ذیلاً ارائه می شوند، ناظر به «جنایت سازمان یافته» بدون توجه به وصف «فراملی» آن می باشند:

«جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش را فراهم می کند.»[6]

«اصطلاح جرم سازمان یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمده اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید مالی کسب نمایند.»[7]

[1]– معظمی،شهلا، جرم سازمان یافته و راه کارهای جهانی مقابله با آن،نشر دادگستر، چاپ اول ، 1384 ،ص 14 .

[2]–  نوربها،رضا، زمینه جرمشناسی، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم 1383، ص 177 .

[3]– نجفی ابرند آبادی،علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی،(جرایم سازمان یافته ) دوره کارشناسی ارشد، تنظیم:امیر حسین نیاز پور ،دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول 1380 -81 ص 919.

[4]– سلیمی، صادق ،جنایت سازمان یافته فراملی،انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، سال 1391،ص 31 .

[5]– همتی ،همان، ص45.

[6]– بوریکان ،ژاک، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه» ، مترجم، علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 76 تا تابستان 77،ش.22-21، ص 316.

[7]–  میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل ،(مجموعه مقالات )، نشر میزان، چاپ دوم، 1386 ،ص 191.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدفهاي تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت  و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی