دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پرواز بر فراز تنگه ها

هواپیماهای نظامی و تجاری دارای حق عبور ترانزیتی از فراز تنگه های بین المللی همانند عبور از فضای مجمع الجزایری هستند ؛ با این تفاوت که در مجمع الجزایرها فقط از دالانهای ویژه می توانند عبور کنند، اما در تنگه ها چنین محدودیتی ندارند.

طبق ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق دریاها، هواپیماهای مجاز طبق شرایط و ضوابطی از فضای بالای تنگه ها عبور کنند، کشورهای ساحلی تنگه مجاز به ممانعت از عبور ترانزیتی هواپیماها نیستند.

البته هواپیماها بـه هنگام عبور از فـراز تنگه ها موظف بـه رعایت تکالیف زیر می باشند:

  • عبور باید بدون وقفه از تنگه انجام شود.
  • انجام هرگونه تهدید یا استفاده از نیرو علیه حاکمیت، تمامیت ار ضی یا استقلال سیاسی کشورساحلی ممنوع است و مجاز به انجام اقدامات مغایر با اصول حقوق بین الملل که در منشور ملل مـتحد تصریح شده است، نمی باشند.
  • انجام هرگونه عملی که رابطه مستقیم با عبور نداشته باشد، ممنوع است.

 

 

حقوق دولت ساحلی در عبور ترانزیت

دولت ساحلی بدون اینکه مشکلی برای عبور ترانزیتی ایجاد کند می تواند درباره تخلیه و بارگیری، ارز، کالا، افراد، ماهیگیری و صیادی، ایمنی دریانوردی، تعیین خطوط ترانزیتی یا طرحهای تفکیک تردد و پیشگیری از آلودگی مانند آن، مقررات و قوانین وضع کند و پس از ابلاغ آن به کشورهای دیگر نسبت به اجرا و نظارت بر آن قوانین در منطقه تنگه مجاور خود اقدام کند. نیز می تواند نفت کش ها و کشتیهایی را که با نیروی اتمی کار می کنند و یا اساساً حامل مواد اتمی و خطرناک اند، به عبور از طرحهای تفکیک تردد ملزم کند.[۱]

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

 

 

 

گفتار سوم

شکل گیری تاریخی و چرخش حاکمیت تنگه هرمز در بسترتاریخ

موقعیت و اوضاع جغرافیایی خلیج فارس و تنگه هرمز به گونه ای است که در طول تاریخ بشر همواره مورد توجه تمدنها و حکومتها بوده و هریک سعی کرده اند اقتدار خود را در این منطقه حفظ کنند. قرار گرفتن تنگه هرمز و خلیج فارس بین تمدنهای بین النهرین، سند، هند، شرق آسیا و چین و نیز واقع شدن آن در مسیر مبادلات تجاری بین شرق و جنوب آسیا با مدیترانه و اروپا، و همچنین وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی آن در حاشیه و ریملند نظریات ژئوفیزیک وژئوپلیتیک وژئو استراتژی نیمه اول قرن ۲۰، جملگی باعث محفوظ ماندن اهمیت این منطقه حساس بوده و آن را به صورت کانون رقابت قدرتهای جهانی درآورده است و هر زمان که دولت مرکزی ایران به عنوان حاکم اصلی تنگه هرمز از اقتدار و قدرت جهانی یا منطقه ای برخوردار شده است قدرتهای خارجی کوتاه بوده است، ولی هر زمان که ضعف و سستی در ارکان حکومت ایران پیش آمده است، قدرتهای دیگر برای تصرف تنگه و اعمال حاکمیت برآن به میدان آمده اند و تنگه هرمز میدان کشمکش رقابتهای جهانی و منطقه ای شده و چرخش حاکمیت های مختلف را به خود در طول تاریخ تجربه کرده است.[۲]

[۱]. اردلان، رژیم حقوقی تنگه هرمز:  ۲۲

[۲]. حافظ نیا،۲۱۶:۱۳۹۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.
مطلب مشابه :  فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی - پایان نامه

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی