پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش حقوق خصوصی:مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: بهره­مندی جنین از منافع اموال

در تعریف مالکیت گفتیم که سلطه و اقتداری است که به موجب آن مالک می­تواند از تمامی منافع موضوع آن بهره­مند گردد. مالکیت اعیان هم سلطه و اقتداری است که شخص به عین مال دارد. در تعریف «عین» گفتیم که عین به معنی مالی است که دارای جرم و ابعاد باشد؛ یعنی قابل رؤیت و لمس است، که در مقابل آن منفعت قرار دارد و منفعت شامل هر مالی است که ممکن است از عین مال به دست آید؛ مانند میوه درخت، پشم گوسفند منفعت خانه، که شامل سکونت و حق استفاده از خانه
می­باشد؛ (یعنی شخصی بدون این که مالکیت خانه را داشته باشد، مالک منافع خانه برای مدت معینی باشد). حال می­خواهیم در این گفتار به مصادیقی از مالکیت منافع، که بتوان در خصوص جنین آنها را بررسی کرد، بپردازیم.

الف : حق انتفاع

«انتفاع قسمتی از مال است که از طریق اباحه آن به غیر برای منتقل الیه «حق انتفاع» حاصل می­شود.»[1] طبق ماده 40 ق.م: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می­تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است. یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.»

البته باید متذکر شد در حق انتفاع نه تنها عین مال متعلق به دیگری بلکه منافع آن هم متعلق به دیگری است و فقط منتفع می­تواند از آن استفاده کند. برخلاف اجاره که مستأجر نسبت به منافع برای مدت معینی مالکیت پیدا می­کند.

حق انتفاع یکی از شاخه­های مالکیت است، که در اثر عمل حقوقی می­تواند از آن جدا شود و به دیگران تعلق یابد.

حال با این تعریف می­خواهیم بدانیم آیا به نفع جنین نیز می­توان حق انتفاع برقرار کرد یا خیر؟

طبق م 45 ق.م : حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می­توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن است حق انتفاع طبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده­اند، برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می­گردد.»

در صورتى كه حق انتفاع براى كسانى كه در حين عقد بوجود نيامده بتبع موجود برقرار شود و آنها بوجود نيايند، مادامى‌كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقى و بعد از انقراض آنها زائل ميشود. (ماده «45» قانون مدنى)و هم چنین هرگاه كسى حق انتفاع مالى را براى كسى و پس از او براى اولاد او قرار داد و آن كس اولادى نياورد، يا آنكه يك طبقه بوجود آمد ولى بعداً مقطوع گرديد، از تاريخ انقطاع در اثر نبودن منتفع حق انتفاع زائل ميشود[2]

طبق «ماده45» كسى كه حق انتفاع به او منتقل مى‌شود (منتفع) بايد در حين عقد موجود باشد؛ زيرا حق انتفاع به وسيله عقد پيدا مى‌شود و عقد هميشه بين دو طرف منعقد مى‌گردد، مثل: مالك و منتفع، البته به تبع موجود مى‌توان براى معدوم هم حق انتفاع برقرار نمود، مثلا: شخصى حق سكونت خانۀ خود را به ديگرى واگذار نمايد و بگويد: اين حق براى تو و يك طبقه از فرزندان تو باشد، در حالى كه آن شخص هنوز هيچ فرزندى ندارد. و همين طور از باب وحدت ملاك وصيت و حقّ انتفاع، كه بر اساس «مادّۀ 851 ق. م» مى‌توان براى حمل، وصيت به مال كرد، و قرار دادن حق انتفاع براى حمل نيز صحيح است؛ زيرا حمل در حين عقد موجود است، ولى تملك او منوط به زنده متولّد شدن اوست.[3]

[1] –  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، ص88.

[2] – امامى، سيد حسن، حقوق مدنى (امامى)، جلد شش ، انتشارات اسلامية، تهران – ايران، ه‍ ق

[3] – طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى ، جلدیک ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ص 223

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.