دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه
انسان به واسطه انسان بودن خود داراي حقوقي است كه فقط ذاتي وي مي‌باشد و با تغيير زمان و مكان هيچ تغييري نمي‌پذيرد و همواره و هميشه ثابت است و احترام و رعایت اين حقوق براي تمامي جوامع و دولت ها لازم و ضروري است. لذا با بررسي سير تحولات تاريخي در روابط ميان انسان ها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هميشه تعدادي افراد انساني به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهاي سرزمين، خيانت به مملكت، حفظ حقوق ديني و احترام به شعائر مذهبي، مصون ماندن از گناه در رداي كشيش و… جرائمی مرتكب گرديده‌اند كه در نهايت جان، شرافت، مال و حيثيت انسان هاي ديگري را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، اين قدرت‌طلبي‌ها و جاه‌طلبي‌هاي معدودي افراد باید در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پايان جنگ جهاني دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن ميليون‌ها نفر در يك برهه زماني کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید.
لذا انكار حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي نه تنها يك تراژدي فردي و شخصي است، بلكه موجب اوضاع نا آرام اجتماعي و سياسي مي‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بين آنها مي‌كارد. همان‌طور كه جمله نخست اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي‌نمايد: «احترام به حقوق بشر و شأن انساني» زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان مي‌باشد[1].
حقوق بشر داراي 3 ويژگي است: 1- جهان شمولي 2- ذاتي بودن 3- غيرقابل سلب بودن
«جهان شمولي به معناي فرافرهنگي، ذاتي به معناي پيوند با حيثيت و كرامت انساني و غيرقابل سلب بودن بدين معناست كه اين حق ها ريشه در قانونگذاري و يا اراده حكومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است كه غيرقابل سلب بودن به اين معنا نيست كه تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي از افراد به دلايل موجه پاره‌اي از اين حق‌ها را سلب و يا اعمال آن را محدود كرد[2]».
این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده است که سال ها بحث و بررسی را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولی حقوق بشر در مقابل نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی چون توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود.
ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر اشاره دارد:
« تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند »
[1]– united nations, human rights: question and answers, 1987, at 4.
به نقل از البرزی ورکی، مسعود، حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، مجله حقوق  اساسی، سال چهارم، شماره هشتم، تابستان 1386ص 19
[2]–  قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، تهران، 1388 ، ص 93

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پايان نامه با عنوان بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر