دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: مبانی جرم انگاری و درآمدی بر تحولات تاریخی
این مبحث شامل دو گفتار می باشد که در گفتار اول به مبانی جرم انگاری جاسوسی و در گفتار دوم به تحولات تاریخی جرم جاسوسی می پردازیم.
گفتار اول: مبانی جرم انگاری
ما دراین گفتار به مبانی شرعی و مبانی عرفی جرم جاسوسی می پردازیم.
الف- مبانی شرعی:
در دوران اسلامی و همچنین در قرآن کریم به مصادیقی از بحث جاسوسی و خیانت به کشور بر می خوریم، از آنجا که اسلام به جنبه های مختلف زندگی انسان برای تامین سعادت دنیا وآخرت انسان ها توجه نموده و بر همین اساس دین ودنیا, معنویت و سیاست را در هم آمیخته معتقد است حکومتی براساس فرامین الهی و موازین اسلامی باشد می تواند کشتی متلاطم زندگی انسانی را به ساحل نجات رهنمون سازد.
لذا تشکیل دولت و حکومت از ضروریات و بدیهیات احکام اسلامی است همان گونه که این سیره و روش را در زندگی پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین(ع) مشاهده می کنیم.
از زمانی که پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) از مکه به مدینه هجرت فرموداولین پایه های حکومت و دولت اسلامی را درآن سامان بنیان نهاد. با تشکیل حکومت اسلامی مباحثی از قبیل جاسوسی از دو جهت به منظور حفظ نظامات کشور اسلامی ضرورت پیدا نمود:

  1. اطلاع به امور پنهانی و توطئه های دشمنان اسلام از مهم ترین وسایل حفظ حکومت اسلامی به شمار می رفت . با اطلاع یافتن از نقشه های دشمنان اسلام ، توطئه ها خنثی می شد و این وسیله به عنوان یک ابزار حیاتی برای دفاع از مرز و بوم اسلام به شمار می رفت . در اهمیت تهیه ابزار دفاع از دولت اسلامی همین بس که قرآن کریم مسلمانان را به آن ترغیب نموده و آماده نمودن وسایل دفاع از کشور را واجب نموده است.[1]
  2. حفظ اسرار و امور محرمانه از دسترس دشمن در تاریخ اسلام اهمیت ویژه ای داشت . زیرا دشمن با اطلاع از این اسرار به سهولت قادر می شد که با کشور اسلامی مبارزه و مقابله نماید و در صورتی که اسرار در اختیار دشمن قرار می گرفت ، وسیله تسلط دشمنان بر مرز و بوم اسلامی فراهم می شد و این عمل مستوجب کیفر بود .

پس از ذکر این مختصر ، اینک سیر تاریخی جاسوسی و خیانت به کشور را با ذکر نمونه هایی از تاریخ و سنت پیامبر (ص) ادامه می دهیم :
الف- جمع آوری اطلاعات به نفع نظام اسلامی
پس از آن که پیامبر (ص) دعوت خود را اعلام فرمود ، به شیوه های گوناگونی مورد هجوم دشمنان قرار گرفت و پس از مهاجرت به مدینه خداوند دستور به جهاد فرمود . پیامبر (ص) در جنگ ها از تمام وسایل و اسباب مشروع ، برای رسیدن به پیروزی استفاده می نمود و به جهت آن که اطلاع بر اوضاع و احوال و امور دیگر دشمنان اثری بسیار تعیین کننده در سرنوشت جنگ داشت ، حضرت از این وسیله استفاده می فرمود و گروه های تجسس را به کار می گمارد نقل شده است که پیامبر (ص) وارد میدان جنگ نمی شدند مگر پس از معرفت و اطلاع کامل از وضعیت دشمن و امکانات او … برای تکمیل بحث در این جا چند نمونه ی تاریخی را ذکر می کنیم :
در داستان عبدالله بن جحش آمده است :
اذا نظرت فی کتابی هذا فامض حتی تنزل « نخله » بین مکه و الطائف فقر صد لنا غیر قریش و تعلم لنا من اخبارهم … [2]
[1] . (واعدوالهم ما استطعتم من قوه) انفال (8) آیه 60)
 
[2] . محمد بن عمر و اقدی مفاذی، تاریخ جنگهای پیامبر اسلام (ص) ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ج 1، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ص 9 و 10.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟