دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش دوم: زمان اعلام حق شرط.

زمانهایی برای اعلام شرط در نظر گرفته شده که، 4 قسم می باشند.

  1. اعلام شرط در زمان مذاکره.
  2. اعلام شرط در زمان امضاء.
  3. اعلام شرط در زمان تصویب.
  4. اعلام حق شرط در زمان الحاق.

1ـ اعلام حق شرط در زمان مذاکره.

بسیاری از حقوقدانان بر اساس عهدنامه 1969 وین، نظرداده اند و اعلام حق شرط در زمان مذاکره را دلیل نفی حق شرط در این مرحله دانستند. البته بین حق شرط و قید شرط تفاوت وجود دارد.

قید شرط،  شرطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود. در حالیکه حق شرط، شرطی است که هنگام امضاء تصویب و یاالحاق از سوی برخی ازاعضاء به سایرین اعلام می شود و به همین دلیل است که، برخی از حقوقدانان در نوشته های حقوقی خود تعبیر شرط بر معاهده را در قبال شرط در معاهده به کارمی برند. شرط در معاهده را حاکی از شرطی می دانند که در هنگام مذاکره بین طرفهای معاهده مطرح و در معاهده درج می گردد و شرط بر معاهده را همان حق شرط می دانند. پس، شرط در معاهده به همان شروط و شرایطی گفته می شود که قابل پذیرش بوده و نسبت به معاهده اجرا می شود. شرط بر معاهده همان بیانیه ی یک جانبه ای است که، البته نباید با محتوای ماهوی، ناسازگاری داشته باشد. چرا که حق شرطی که مخالف مفاد اصلی ماهیتی معاهده باشد، اعتباری ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف  از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط  هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل