پایان نامه حقوق

پايان نامه درباره نقش موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : واژگان اصلی

بند اول : نسب و ماهیت آن

 

نسب از نظر لغت مصدر به معني قرابت، اصل، نژاد، خويشاوندي[1] و علاقه و رابطه بين دو شي (انسان) معنا شده است[2].

نسب برادری، پیوند نسبی میان دو تن، اعم از زن و مرد ، که توسعاً به پیوند عمیق دینی و عاطفی نیز دلالت می‌کند.

با آنكه باب اول از كتاب هشتم قانون مدني ايران به احكام مربوط به نسب اختصاص داده شده است ولي تعريف صريحي از ماهيت نسب در اين قانون به چشم نمي خورد، از اين رو حقوقدانان به منظور شناسايي ماهيت حقوقي نسب تعاريف مختلفي را ارائه داده اند.

به منظور دستيابي به تعريف جامعي از ماهيت حقوقي نسب، لازم است ابتداً تعاريفي را كه در اين زمينه از سوي فقها و حقوقدانان ارائه شده است را مورد بررسي قرار دهيم.

صاحب جواهر در تعريف نسب مي نويسد:

«نسب عبارتست از منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري مانند پدر و پسر يا انتهاي ولادت دو شخص به ثالث، مانند دو برادر و پدر[3]».

ايرادي كه در تعريف فوق به نظر مي رسد اين است كه اتصال ولادت در حقيقت، منشأ اعتبار رابطه نسبي است ولي حقيقت نسب امري است كه از اتصال ولادت انتزاع مي شود لذا در اين تعريف بين امر اعتباري و منشأ امر اعتباري خلط شده است.

«نسب مصدر است و به معني قرابت و خويشاوندي مي باشد» سپس اضافه مي كند: «نسب امري است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي آيد از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد»[4].

«نسب علاقه اي است بين دو نفر كه به سبب تولد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالث حادث مي شود»[5].

ايرادي كه در اين تعاريف و ديگر تعاريف مربوط به نسب ملاحظه مي شود اين است كه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد و ارتباط تكويني و واقعي تعريف نموده اند و چون در مقام تعريف بايد از الفاظ مبهم پرهيز شود، از آن رو تعاريف فوق موجه به نظر نمي‌رسد.

به نظر مي رسد، علت عدم انطباق مفهوم نسب در تعاريف گوناگون ناشي از نحوه تعريف آنهاست يعني عده اي از حقوقدانان به جاي تعريف نسب به تعريف قرابت نسبي كه دامنه آن از نسب وسيع تر مي باشد، پرداخته و از نسب تعريفي نكرده اند؛ به عبارت ديگر قرابت نسبي و نسب با هم فرق دارند. بنابراین براي روشن شدن بحث لازم است نسب خاص را از قرابت نسبي يا نسب عام تفكيك كرده و هر يك را جداگانه تعريف كنيم:

نسب عام: نسب عام يا قرابت نسبي عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي موجود بين دو نفركه در اثر تولد يكي از آنها از ديگري يا تولد هر دو از شخص ثالث به وجود آمده است.

نسب خاص: نسب به معناي خاص عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي بين دو نفر كه در اثر تولد يكي از صلب يا بطن ديگري به وجود آمده است. اين رابطه وقتي از جانب طفل، مورد نظر قرار گرفته باشد نام «نسب» را به خود مي گيرد و وقتي كه از طرف پدر، مورد نظر واقع شود به نام «ابوت يا رابطه پدري» و وقتي كه از جانب مادر متوجه قرار گيرد به نام «رابطه مادري» ناميده مي شود[6].

نسب رابطه ای اعتباری است که از پیدایش فرزند انتزاع می شود، پس منشأ تکوینی و واقعی دارد و با وضع قانون یا انعقاد قرارداد نمی توان این رابطه را تغییر داد. در برخی کشورها (از جمله فرانسه و انگلیس : قانون مدنی فرانسه ، اصلاحی 1994، مواد 653 و 654؛ قانون آمبریو و باروری انسان انگلستان ، مصوب 1990[7]، با درخواست جنین یا خرید آن یا حتی اعراض صاحبان آن ، می توان فرزند را به فردی دیگر منتسب کرد. این کار در فقه اسلامی اعتبار ندارد، زیرا بنا بر ادلة فقهی [8] انعقاد چنین قراردادی بی اثر و نامشروع است.

نسب از نظر لغوی به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شی ء است و در زبان فرانسوی آنرا نژاد می گویند.

در زبان فرانسه  (فیلیاسیون) [9] به معنی سلسله، نسل، ذریه، پیوستگی و تعاقب چیزهایی که نتیجه یکدیگرند آمده است.

[1] – لوئيس معلوف، المنجد، ماده نسب و ابن فارسي، معجم مقاييس اللغه، ج5، ص424.

[2] – فؤاد افرام التباني، منجد الطلاب، (ايقاع التعلق و الارتباط بين الشيئين).

[3] – «هو الاتصال بالولاده بانتهاء احدالشخصين الي الآخر كالاب والابن أوبانتهائهما الي ثالث» (محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج39،ص7).

[4] – امامي ،سيد حسن ، حقوق مدني، ج5، تهران، اسلاميه، چاپ دوم، 1343هـ.ش.، ص151

[5] – بروجردي عبده ، محمد ، كليات حقوق اسلامي، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1339 هـ ش.

[6] – امامي، اسدالله ، نسب در حقوق ايران و فرانسه، رساله دكتري، دانشگاه تهران1349.

[7] – رضانیا معلم ، باروریهای پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق 1378 ش ، ص 353ـ366

[8] – سوره مبارکه  احزاب، آیات شریفه 4ـ 5؛سوره مبارکه  فرقان :آیه شریفه 54؛ سوره مبارکه انسان :آیه شریفه 2

Filiatien-1

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق