دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

گفتار دوم: ناظر

بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت

ناظر در لغت به معنی نگاه کننده می باشد و در اصطلاح حقوقی ناظر به شخصی گفته می‌گردد که اقدام یا اعمال نماینده شخص یا اشخاص را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن اقدام یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود می باشد می‌سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد[1]. نظارت دخالت مستقیم در اداره وقف و تشکیلات آن نیست اما درتطول تولیت قرار دارد. پس نظارت بازرسی و مراقبت بر اداره وقف می باشد .

ناظر نیز مانند متولی امین وقف می باشد [2]. پس اگر در انجام وظایفی که به او سپرده می‌گردد کوتاهی کند یا به قصد بهره برداری نامشروع خیانت ورزد یا با متولی در سوء بهره گیری از وقف تبانی کند، مسئول می باشد. لذا ناظر را نمی‌توان مسئول هر تلف یا نقصی شمرد که بر مال وقف وارد می‌گردد، زیرا قاعده این می باشد که مسئولیت هر زیانی که در نتیجه کوتاهی واهمال ناظر در انجام وظایف خود بر وقف وارد آید بر عهده اوست و زیان های ناشی از اعمال دیگران یا حوادث قهری از این قلمرو بیرون می باشد.

درخصوص لزوم یا جواز نظارت بایستی گفت: از آن جا که برابر مفاد ماده  219 قانون مدنی‌که‌ مقررمی‌دارد: «عقود لازم بوده مگر تصریح به جواز آنها شده باشد.» و اینکه هیچ متن قانونی مبنی بر جواز ارتباط بین واقف و ناظر وجود ندارد، همچنین واقف یا حاکم شرع حق عزل ناظر را ندارند مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده ‌باشد می‌توان گفت: نظارت نیز لازم می باشد. البته بعضی از حقوقدانان عقیده دارند نظارت بر خلاف تولیت جایز می باشد [3]. به نظر این دسته از حقوقدانان ، در قبول نظارت از جانب ناظر، حکمی نظیر آن چیز که در ماده 76 قانون مدنی گفته شده می باشد نداریم. یعنی اگر ناظر ، نظارت را پذیرفت و پس از آن اراده نمود که استعفا دهد چه بایستی نمود؟ ماده 76 قانون مذکور بر خلاف قاعده می باشد و نمی توان ملاک آن را در مورد ناظر به کار بست[4]. پس بایستی گفت: ناظر می‌تواند خود را عزل کند و تعهدی که با قبول نظارت بر عهده گرفته می باشد از نوع تعهدات جایز می باشد.

در خصوص تفاوت ماهیتی تولیت و نظارت می‌توان به اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:

[1] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،ص706

[2] – قانون اوقاف، تبصره 2 ، ماده 7

[3] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال ، ص 236 .

[4] – همان ،ص237

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات