دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

تکه ای از متن پایان نامه :

كرده، و براى مدتى از حمايت رسمى بعضى از حكام و امراى محلى جنوب عربستان، برخوردار گردید ولى با انقراض آن حكومتها در يمن و با ظهور صلاح الدين ايوبى، دعوت حافظيه و پيروانش در آن ديار نيز دوامى نيافت.  مستعلويان هند كه با صليحيون روابط نزديك خود را حفظ كرده بودند، مانند صورت اقليتهاى كوچك مذهبى پراكنده هستند.در شبه قاره هند خوجه‏هاى نزارى عمدتا در نواحى سند، گجرات و بمبئى زندگى مى‏كنند و گروههاى ديگرى از نزاريان قاسم شاهى در شمال كشمير، و شمال غرب پاكستان يافت مى‏شوند. افزون بر آن، از حدود سال 1970 م، شمار بسيارى از خوجه‏هاى نزارى از هند و پاكستان و نيز افريقا به كشورهاى غربى، خاصه آمريكاى شمالى و انگلستان مهاجرت كرده‏اند در نتيجه، اسماعيليان نزارى پيرو آقاخان اكنون متعلق به يك جامعه بين المللى و بسيار پراكنده با نژادها و زبانهاى مختلف هستند.

در ارتباط با عقاید آنها آن چیز که مرتبط با این موضوع می باشد، بایستی گفت اسماعيليان نخستین و قرامطه معتقد بودند كه تاريخ مذهبى بشر از 7 دوره تشكيل مى‏شده، و هر دوره را يك پيامبر شارع آغاز مى‏كرده می باشد. آنها پيامبران شارع را ناطق مى‏ناميدند. در اصل شريعت هر دوره منعكس كننده پيام ظاهرى ناطق آن دوره بوده می باشد. در 6 دوره اول تاريخ، «نطقا» يعنى همان پيامبران اولوالعزم عبارت بودند از آدم، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى (ع) و محمد (ص). هر يك از اين نطقا براى تأويل باطن شريعت آن دوره جانشينى داشته می باشد كه اسماعيليان وى را وصى و اساس مى‏خواندند. در هر دوره، بعد از وصى آن دوره، 7 امام وجود داشته می باشد و وظيفه اصلى آنان حراست از معانى ظاهرى و باطنى شريعت بوده می باشد. هفتمين امام هر دوره به مقام ناطق دوره بعدى ارتقا مى‏يافته كه با آوردن شريعتى نو، شريعت ناطق دوره قبل را نسخ مى‏كرده می باشد. اين الگو تنها در دوره هفتم، يعنى آخرين دوره تاريخ، تغيير مى‏كرده می باشد. بر پايه اعتقادات اسماعيليان، هفتمين امام در ششمين دوره، يعنى دوره حضرت محمد (ص) و اسلام، محمد بن اسماعيل بوده كه اسماعيليان مرگش را انكار كرده، و در انتظار ظهورش به عنوان قائم و مهدى بوده‏اند. وظيفه اصلى محمد بن اسماعيل به عنوان آخرين ناطق و اساس، بيان و وصف كامل معانى باطنى و حقايق مكتوم در تمام شريعتهاى قبلى بوده می باشد. محمد بن اسماعيل به عنوان قائم القیامه و آخرين ناطق، حكومت عدل را در پهنه جهان خواهد گسترد و سپس دنياى جسمانى برچيده خواهد گردید. اسماعيليان فاطمى و به تبع آنان بهره ها بينش ادوارى اسماعيليان نخستين را درمورد تاريخ مذهبى بشر حفظ كردند، ولى به علت آنكه فاطميان مدعى امامت بودند، به تدريج تغييراتى در نظريه اسلاف خود در زمينه امامت پديد آوردند. به طور خاص، آنها طول دوره ششم تاريخ، يعنى دوره اسلام، شمار امامان آن دوره را مورد تجديدنظر قرار دادند، به طورى كه تداوم نامحدود در امامت و وجود بيش از 7 امام در دوره اسلام امكان‏پذير گردد. اسماعيليان فاطمى معتقد بودند كه در آخرالزمان يكى از امامان اسماعيلى از اعقاب محمد بن اسماعيل و مستنصر فاطمى به عنوان قائم و ناطق هفتم، آغازگر آخرين دوره تاريخ بشر خواهد بود.

 فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان