Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

عملی در امور موقوفه موافقت ناظر را جلب نماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام دهد . لذا متولی بدون تصویب ناظر نمی تواند اقدام به امری راجع به موقوفه بنماید. ناظر در نظارت استصوابی مانند متولی می باشد و در اتخاذ تصمیم ها با متولی شریک می باشد اما انجام آن تصمیمات با متولی خواهد بود.

در نتیجه می‌توان گفت ناظر اطلاعی مانند بازرس شرکت ها و موسه ها و ناظر استصوابی به منزله عضو هیات مدیره می باشد در برابر مدیر عامل(متولی).

مبحث دوم: شرایط و اوصاف مدیران وقف

گفتار نخست: شرایط ولالت بر وقف ( اوصاف متولی)

با مطالعه مواد قانون مدنی راجع به تولیت معلوم می گردد که شرایط خاصی برای متولی ذکر نشده می باشد؛ البته ماده 80 قانون مدنی و ماده 4 قانون اوقاف مصوب 54 وصف مشروط واقف در عقد وقف و گواهی تولیت توسط شعبه پژوهش اوقاف را متذکر شده می باشد .اما این سکوت قانون مدنی به این معنی نیست که هر کسی بتواند تولیت را به عهده بگیرد بلکه علاوه بر شرایط عام شروطی در فقه بر شمرده می باشد که به توضیح آن می‌پردازیم.

بند نخست: اهلیت

بدون تردید هر شخصی که بخواهد نسبت به اموال خود یا به نمایندگی ، وکالت ، قیمومیت و عنوانهای دیگر نسبت به اموال دیگران که تحت اختیار او قراردارد معامله ‌و انتقالی ‌انجام دهد بایددارای اهلیت باشد [1].

به موجب مواد 210 و 211 قانون مدنی برای اینکه شخصی دارای اهلیت استیفاء باشد بایستی عاقل ، بالغ و رشید باشد. با اینکه قانون مدنی وجود اهلیت را برای متولی شرط ندانسته و در این خصوص حکمی نیاورده می باشد اما نباید در اشتراط اهلیت برای متولی تردید نمود زیرا که مدیر وقف مانند قیم ، وصی ، وکیل و امین بایستی اهلیت لازم را برای اداره دارایی و اموال موقوفه داشته باشد تا بتواند نسبت به اداره اموال موقوفه اقدام نماید و هیچ قائده ای متولی را از این اصل مستثنی نمی نماید . لذا مجنون وصغیرو سفیه را به علت عدم اهلیت نمی‌توان به عنوان متولی تعیین نمود.

فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که داشتن عقل شرط صحت تولیت می باشد و لذا تولیت مجنون مردود می باشد[2].زیرا که مجنون همیشگی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون از هر گونه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع شده می باشد و به طریق اولی از تصرف در اموال دیگران نیز ممنوع می‌باشد .البته داشته باشد،کفایت‌ متولی ‌را به‌ عنوان‌ یکی‌از شرایط متولی ذکر کرده می باشد[1] – قانون مدنی،مواد 956-957-958

[2] – موسوی خمینی،روح ا…،تحریر الوسیله،ج 2،ص83 و مغینه ،محمد جواد ،فقه تطبیقی(مذاهب پنج گانه) ،ص438

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات