پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

گرایش :زبان و ادبیات فارسی

عنوان : ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كاشان

پایان نامه كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

استاد راهنما:

دكتر سعید خیرخواه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول: كلیات… 2

1-1- بیان مسأله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- پیشینه تحقیق.. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 3

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-6- فرضیه تحقیق.. 4

فصل دوم:  نگاهی به موقعیت و جایگاه زن. 5

2-1- بخش اول. 6

2-1-1- نگاهی به جایگاه زن در ایران پیش از اسلام. 6

2-1-2- حقوق و اختیارات زنان در عصر هخامنشیان. 8

2-1-3- ازدواج و زناشویی در ایران باستان. 9

2-1-4- ازدواج با محارم. 9

2-2- زن در مادر سالاری یا مادر شاهی.. 10

2-2-1- انواع ازدواجهای ساسانی.. 13

2-5- طلاق زن در ایران باستان. 14

2-3- سیمای زن در شاهنامه فردوسی.. 15

2-4- زن در اساطیر ایران. 18

2-4-1- اسطوره­های اهورایی.. 18

2-4-2- اسطوره­های اهریمنی.. 19

بخش دوم: جایگاه زن در اسلام. 21

2-2-1- جایگاه زن در اسلام. 22

2-2-2- زن در قرآن. 24

2-2-3- زنان صدر اسلام. 31

2-2-4- زن از نقطه نظر اندیشمندان. 34

2-2-5- فلسفه اسلام درباره حقوق خانوادگی.. 35

2-2-6- مهر و نفقه. 39

2-2-7- علل پیدایش چند همسری.. 41

2-2-8- اشكالات و معایب چند همسری.. 41

بخش سوم: زن از نگاه فرهنگ غرب… 42

3-1- زن از نگاه فرهنگ غرب… 43

2-3-1- فمینیسم و سابقه آن. 43

2-3-2- خود آگاهی فمینیستی.. 46

2-3-3- زنان و جایگاه زنان در جامعه كهن بدوی.. 48

2-3-4- نظرات انگلس در مورد ویژگی های جامعه بدوی.. 48

2-3-5- زن از دیدگاه سفرنامه نویسان فرنگی.. 51

بخش چهارم:  جایگاه زن در عصر مشروطیت (نگاهی گذرا به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبی زن در نهضت مشروطه) 53

2-4-1- جایگاه زن در عصر مشروطیت (نگاهی گذرا به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبی زن در نهضت مشروطه) 54

2-4-2- نگاهی گذرا به مسائل زنان در عصر مشروطه. 58

2-4-3- تصویر زن در شعر شاعران مشروطه. 69

فصل سوم: ادبیات مشروطه. 74

3-1- مقدمه: ادبیات عصر مشروطه. 75

3-1-1- ویژگی های شعر دوره مشروطه. 75

3-1-2- موج های شعری در دوران مشروطه. 75

3-1-3- حوزه های مختلف شعری.. 76

3-2- مروری بر زندگی نامه میرزاده عشقی.. 78

3-3- مروری بر زندگی نامه ایرج میرزا 83

3-4- مروری بر زندگی نامه عارف قزوینی.. 87

3-4-1- شعر و تصنیف عارف… 88

فصل چهارم: پیکره اصلی ـ متن اصلی.. 91

بررسی جایگاه زن در آثار شاعران عصر مشروطه .

4-1- مقدمه. 92

4-2- بخش اول: زن در شعر میرزاده عشقی.. 94

4-3- بخش دوم: زن در شعر ایرج میرزا 120

4-4- بخش سوم: زن در شعر عارف قزوینی.. 145

فصل پنجم: برآیند نتیجه گیری و تحلیل كلی نظرات سه شاعر و مقایسه آنها 167

5-1- برآیند نظرات مثبت یا منفی میرزاده عشقی در باب زن. 168

5-2- برآیند نظرات مثبت یا منفی ایرج میرزا در باب زن. 170

5-3- برآیند نظرات مثبت یا منفی عارف قزوینی در باب زن. 172

5-4-  نتیجه گیری و مقایسه نظرات سه شاعر در مورد زن. 174

فهرست واژگان: 175

فهرست اعلام: 177

فهرست منابع و مآخذ. 183

Abstract 186

چكیده:

رساله حاضر ضمن معرفی جایگاه زنان و بررسی شخصیت آنان در ایران باستان، در عصر هخامنشیان، ساسانی، اسلام، غرب و عصر مشروطیت می­كوشد تا جایگاه ادبیات زنانه را در شعر عصر مشروطیت و در دیوان شاعران (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی) تبیین كند و در قالب مباحثی جداگانه به بررسی نقش زن در اساطیر ایران باستان و متون كهن مبادرت می­كند همچنین در حاشیه­ بررسی اشعار شاعران به بررسی جنبه­ های نگرش زن سالارانه، فمینیسم، ستایش و نكوهش بانوان، حضور گرم و گستردة آنان همپای مردان پرداخته، و حقوق زنان و نقش آنان در تحولات عصر مشروطه به تصویر كشیده شده است.

مقدمه
در فرهنگ واژگان زبان فرانسه (femme) به معنای موجود انسانی با جنسیت مونث یعنی زن است ریشه­ این كلمه، لاتین بوده (femmena) خوانده می­ شود.

در فرهنگ (Robert) این كلمه این گونه توصیف شده است: موجودی انسانی كه كودك را در خود پرورش داده و به دنیا تقدیم می­كند؛ كلمات دیگر از خانواده این كلمه كه از زبان لاتین وارد زبان فرانسه شده ­اند عبارت­اند از:

(femmelle) با ریشه­ لاتینی (femininus) به معنی خصوصیات زنانه.

نشانه­ های فمینیسم در شعر و ادبیات فارسی بسیار است اما نگاه فمینیستی به زن در عصر مشروطیت بیشتر به چشم می­خورد شاعران عصر مشروطه كه به دنبال تجدد و زن سالاری و زن مداری بودند. مایل بودند زن را با آزادی عمل و نوگرایی آشنا كنند و حقوقی كه از او گرفته شده است به او برگردانند.

هدف بنیادین از این پژوهش، بررسی شخصیت زنان از دیدگاه ­های مختلف (زن سالارانه، تحقیر، ستایش زنان و زن گرایی) است زنان در گذشته­های دور صاحب جایگاهی والا بوده ­اند كه با گسترش مرد سالاری از این مقام رفته رفته كاسته می­ شود و این سیر نزولی در اندیشه و آثار ادبی ما هم نفوذ كرده و تأثیر می­گذارد. زنانی شجاع، كارآمد و زیرك كه هم در امور اجتماعی و سیاسی و هم در همسرداری و تربیت فرزند فعال بوده ­اند.

تعداد صفحه : 195

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=147697]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com