دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 پیشینه پژوهش

2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون پژوهش

آن چیز که كه تا به حال آورده گردید،  مباني نظري تبيين گر موضوع مورد بررسي (گرايش به نزاع )بوده می باشد، به همين خاطر براي تأ ييد مباني نظري، از نتايج تحقيقاتي مختلفي نيز به توضیح زير بهره گیری مي گردد:

تي وان [1] و دري بارگ[2] در ارتباط با تبيين هاي جامعه شناختي بزهكاري از 50 دانش آموز بزهكار خواستند تا به زبان خودشان علت رفتارهاي بزهكارانه خود نظير دعوا، آسيب رساني به اموال عمومي، دزد ي هاي كوچك، فرار از مدرسه و بهره گیری از مواد مخدر را توضيح دهند، نتايج حاصله نشان داد كه پاسخ هاي آنان به طرز قابل توجهي با نظريه كنترل اجتماعي قابل تفسير بودند.

تحقيقي با عنوان تحليلي بر تنش هاي قومي در ايران ) توسط دكتر پورافكاري( انجام گرفته می باشد . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد مواردي زیرا تعصبات قومي و …در ايجاد و بروز تنش هاي قومي مؤثر بوده اند.

ساك[3](1977) براساس تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده می باشد كه والديني كه‌ سابقه زنداني شدن داشته اند، در مقايسه با والديني كه سابقه حبس نداشته اند، داراي فرزنداني با محكوميت هاي جزايي بوده اند.

مك كرد[4](1977) نيز مشابه با نتايج تحقيقات قبل به اين نتيجه رسيده بود كه فرزندان داراي والدين با محكوميت هاي جزايي، مستعد انجام اعمال خلاف هنجارهاي رايج جامعه نظير مستی ، خشونت  و يا سرقت خواهند بود(لوناردو،2008).

نتايج تحقيقات لوناردو[5] نشان مي دهد كه مكانيسم هاي يادگير ي اجتماعي كه معمولاً شبكه هاي اجتماعي نظير دوستان، والدين و … مي باشند، د ر اقدام به رفتارهاي ناهنجار تأثير دارند. همچنين در اين ميان، تأثير والدين كم مسئوليت پذير در ارتكاب به اعمال نابهنجار فرزندانشان، بيشتر از بقيه متغيرهاست.

[1] Teevan

[2] Drybargh

[3] Sack

[4] McCord

[5] Lonardo

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی