Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

که: پیشینه زندگی اجتماعی جامعه مورد مطالعه نشان میدهد که علی رغم وجود اعتقادات مذهبی و تبیعیت از قوانین حقوقی در مراجع قضایی همواره گروهی از مردم استان با در نظر داشتن مناسبات باقی مانده از بافت عشیره ای استان، منازعات خود را تحت تاثیر عرف و سنتهای قومی حل کردن نموده اند هدف این پژوهش مقایسه نزاع های جمعی و محلی می باشد که آن را می توان بر اساس دیدگاه های نظری مختلف مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که این موضوع رویکرد جامعه شناسی دارد، لازم می باشد نظریه های مورد بهره گیری ماهیتی جامعه شناسی داشته باشند. در دیدگاه های جامعه شناسی برای تحلیل این موضوع می توان از نظریه منابع، مبادله و نظریه تضاد بهره گیری نمود.

 

تحلیل فضایی بزهکاری شهری با بهره گیری از مدل تخمین تراکم کرنل مورد مطالعه: جرایم شرارت، نزاع و درگیری در شهر زنجان- دکتر محسن کلانتری و همکاران(1389)پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه زنجان

روش پژوهش حاضر تحلیلی – تطبیقی می باشد و نتایج نشان می دهد توزیع جغرافیائی جرایم مورد مطالعه در سطح شهر زنجان از نظر آماری توزیعی کاملا متمرکز و خوشه ای دارد، به گونه ای که در محدوده های خاصی از شهر جرایم شرارت، درگیری و نزاع کاملاً متمرکز و کانونی شده می باشد و به عکس سایر مناطق شهر از این نظر پاک و سالم هستند. نارسایی و عدم تناسب شبکه معابر و شبکه های ارتباطی، تعدد و تنوع جمعیت ، فعالیت ها و کارکردها و اصطکاک بیشتر افراد و وجود زمینه خشونت و پرخاش و کمبود بعضی امکانات و تجهیزات خدماتی مانند معضلات این مناطق از شهر زنجان در مقطع کنونی می باشد.

 

عوامل مرتبط با مديريت انتظامي نزاع هاي دسته جمعي مسلحانه درشهرستان كهگيلويه،دكتر محمد حيدري، نورعلي اسلام پناه،علمدار لشكري، فصلنامه پژوهش هاي مديريت انتظامي،سال دوم، شماره 4 

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

usera