دانلود پایان نامه

های فعال به علت فقدان تقویت مثبت کاهش می یابد در حالی که رفتار افسرده تقویت می شود. هم چنین لوین سوهن فرض کرد که افسردگی ناشی از کاهش میزان تقویت مثبت وابسته به پاسخ است با این حال این کاهش میزان تقویت مثبت نه تنها به علت کمی رویدادهای تقویت کننده مثبت که در محیط هستند رخ می دهد بلکه به این علت نیز رخ می دهد که افراد افسرده

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید