دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

دارد بايد به ماوراي افراد و از اين رو به ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه نظر افكنيم(مجموعه مقالات آسيب‌هاي اجتماعي ايران، 1383).

معمولا نزاع دسته جمعی علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و کدر کردن روابط انسانی، امنیت بشر را هم از جنبه های مختلف تهدید میکند و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبرو می سازد. اهمیت موضوع در این می باشد که با در نظر داشتن مقایسه آمار جرایم در استان مسئله نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از1-5 فرضیه های پژوهش

بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد بهره گیری با سن پاسخگویان ارتباط معناداری هست.

بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد بهره گیری با جنسیت ارتباط معناداری هست.

بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد بهره گیری با عوامل مختلف نزاع دسته جمعی ارتباط معناداری هست.

بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد بهره گیری با سطح تحصیلات ارتباط معناداری هست.

بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد بهره گیری با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان ارتباط معناداری هست.

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی