دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

زمانی  معادله (2) به معادله زیر تبدیل می شوند.

() + (,)    ,                                                                                       (3)

این معادله را معادله انتگرال فردهلم نوع اول می نامند.

زمانی که∅ معادله (2) به شکل زیر در می آید.

2-5-معادلات انتگرال-دیفرانسیل

ولترا در سال 1900 در حال مطالعه موضوع رشد جمعیت بود که با معادلات انتگرال-دیفرانسیل مواجه گردید. در این گونه معادلات تابع مجهولدر دو طرف ظاهر می شوند. البته این گونه معادلات در هنگام تبدیل یک معادله دیفرانسیل به یک معادله انتگرال هم نمایان می گردند. در زیر چند مثال از معادلات انتگرال-دیفرانسیل آورده شده می باشد.

=+                                             (8)

()         (9)

() =       ,  (0) =1                                                                 (10)

معادلات (8) و (9) را معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا و معادله (10) را معادله انتگرال-دیفرانسیل فردهلم می نامند. این تقسیم بندی بر اساس حدود انتگرال گیری انجام شده می باشد.

4-6-معادلات انتگرال منفرد

λ,                                                             (11) معادله انتگرال از نوع اول

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا