دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قبال یکدیگر و اجتماع را مدیون راضی نمی گردید اموال او را به فروش رسانیده و قیمت آن را بین دیًان تقسیم می نمود[1] .

به این ترتیب از آنجایی که قانونگذاران ملی نیز ، در پی ایجاد و تقویت نهادهای قانونی طرفداری کننده، امنیت اقتصادی و تجاری قلمروخود می باشند ، با پیش بینی اقدامات تأمینی، مانع از بروز وقایع و نابسامانی های اقتصادی شده و در بعضی موارد ، پس از بروز وقایعی که از هم گسیختگی نظام اقتصادی را در پی دارد ، با استرداد حداقل بخشی از حقوق زیان دیدگان از طریق قواعد عمومی ، کارکرد خود را ایفاءمی کنند و نهاد ورشکستگی ،بخشی از این نهادهای حمایتی می باشد .

در شریعت اسلامی هم بر تأدیه دین تأکید فراوانی شده ، تا جایی که در روایات آمده می باشد ؛ مدیونی که قصد ادای دین دارد، از سوی خدا یاری خواهد گردید اما چنانچه در نیًتش خللی ایجاد گردد به همان میزان خداوند او را از یادش محروم خواهدکرد[2] . و همچنین اگربدهکار معسر و ناتوان، مبالغ را در راه خدا خرج کرده باشد توصیه می گردد به او مهلت برای ادای دین داده گردد اما اگر مبالغ، در راستای معصیت الهی صرف شده باشد ، مهلت جایز نیست .

در فقه معسرکسی می باشد که هیچ گونه دارایی جهت پرداخت دیون خود ندارد و از اداء دیون خود عاجز می باشد و در صورت اثبات اعسار ، معسر رها می گردد و این به استناد آیه شریفه قرآن می باشد که می فرماید «وان کان ذو عسره منظره الی میسره »[3]

لذا دراین معنا میان معسر و مفلس (به کسره لام)تفاوتی وجود ندارد . چنانچه میان فقها مشور می باشد «المفلس فی امان الله» و هر گاه بدهکار از بد حادثه مفلس می گردید تحت طرفداری حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران[1] -مشکینی، محمد حسین، مجازات ممتنع از اداءدین و حکم اعسار در حقوق امامیه، نشریه کانون وکلا، ابان1341،ش 81، ص 65.

-[2] ابن بابویه،علی، (متوفی 329 ه.ق )فقه الرضا(ع)جلد 1، نشر الموتمر العالمی الامام الرضا،  مشهد چاپ اول .1406 ه. ق، ص 257 .

[3] ـ آیه 280 سوره بقره :«اگر از کسی طلبکار هستید تنگدست گردد بدو مهلت دهید تا توانگر گردد » .

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن