دانلود پایان نامه

رهم، ۱۹۸۶) این داده ها تفاوت شیوه های تعامل بین افراد را در خانواده های سالم و افسرده نشان می دهد (به نقل از پرسونز و همکاران،۲۰۰۱).
تاثیر اجتماعی افسردگی کودکان بر والدین و سایر بزرگسالان زیاد و منفی است (موینز، پیترسون، وندریچ و ریون، ۱۹۸۶) این موضوع را در بررسی کودکان افسرده ثابت کردند. افسردگی در خانواده ها شکل می گیرد

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع سپـری، پـس، شـدن، شبانه،

پاسخی بگذارید