دانلود پایان نامه

(هامن، ۱۹۹۲) این بدان معناست که بسیاری از کودکان افسرده والدین افسرده دارند، عوامل محیطی نیز مهم هستند محیط خانوادگی ناخوشایند و روابط ضعیف با والدین، خواهران و برادران و همسالان در کودکان افسرده شایع است ( به نقل از لی هی و هالند،۲۰۰۰).
مدل خود کنترلی
مدل خودکنترلی۷۸ نتطه تمرکز مهمی برای تحقیقات رفتاری شده است این مدل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی

پاسخی بگذارید