دانلود پایان نامه

د بسیاری از این نوع اعتماد به عنوان اعتماد میانجی استفاده کرده اند که در حوزه بازاریابی الکترونیکی به ویژه در محیطB2C قویا توصیه می شود
در مبادلات B2C به نظر می رسد هر دو فرایند شناختی و عاطفی در شکل گیری سطوح مختلف اعتماد تاثیر داشته و این نیز به نوبه خود بر وفاداری مشتری به محصول و شرکت تاثیر می گذارد.(دیک و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهکسینوسی، لاپلاس، متغیرها،، (۲-۲۲)

دیدگاهتان را بنویسید