دانلود پایان نامه

طرف دیگر قابلیت اعتماد به روابط بین شخصی و روابط تجاری مربوط می شود به ویژه در شرایطی که در روابط میزان ریسک ،نا اطمینانی و وابستگی زیاد باشد. در فضای تجارت الکترونیک اعتماد اهمیت زیادی دارد زیرا اولا تجارت الکترونیک مساله نوینی است ثانیا مبادلات آن از راه دور و غیر حضوری انجام می گیرد. مصرف کنندگان در این شرایط نسبت به شرایط

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع سد-، فرساد]۸[،، زینگالس[۲۷]،، هیدرودینامیک

پاسخی بگذارید