دانلود پایان نامه

مخصوصاً در روش ارائه محصول و اطلاعات مربوطه، به بی رغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای الکترونیکی منجر می شود.لذا در این موارد واسطه ها می توانند نقش مهمی را ایفا کنند و از طریق اعتماد ارتباط مناسبی بین فروشنده و مشتری ایجاد نمایند
در بازار اینترنتی نسبت به بازار سنتی ، این چالش وجود دارد که سازمان تجاری با رقبای بیشتری

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مقابل،، فرکانسهای، انعکاسی،

دیدگاهتان را بنویسید