دانلود پایان نامه

کرده و سرعت ببخشند عوامل متعددی از جمله: عوامل شخصی،شرکتی و زیر ساختی می توانند بر اعتماد واسطه تاثیر گذار باشند (کوربیت،۲۰۰۳۹۵:)
در دنیای کسب و کار الکترونیکی ، عوامل زیادی وجود دارد که بر تصمیم و قصد خرید از طریق سایتهای وب تأثیرگذار است . مجازی بودن شبکه اینترنت، کمی اعتماد مشتری به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهصلب، لیو[۲۵]،، آویلز[۲۶]،، چوانگ

پاسخی بگذارید