پایان نامه سنتز یک سری از مشتقات آریل(H1 – پریمیدین-2-ایل)متانون ها از واکنش آریل گلی اکسال ها با 1و8– دی آمینو نفتالن

0 Comments

دانشگاه ارومیه

 

دانشکده شیمی

گروه شیمی آلی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

 

موضوع:

سنتز یک سری از مشتقات آریل(H1 – پریمیدین-2-ایل)متانون ها

از واکنش آریل گلی اکسال ها با 1و8– دی آمینو نفتالن

 

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

شهریور ماه 1392

 

 

 

چکیده

 

کارهای انجام گرفته در این پایان‌نامه شامل سنتز مشتقات آریل (H1 -پریمیدین-2-ایل) متانون ها می‌باشد.

در این روش ابتدا استوفنون‌ها به آریل گلی اکسال‌ها­ی مربوطه اکسیده شده، سپس طی واکنش با 1و8-دی آمینو نفتالن، اتانول و دی متیل فرمالدهید به عنوان حلال تحت شرایط رفلاکس  محصولات مورد نظر را با راندمان بالا تولید می‌کنند.

ساختار تمام ترکیبات از طریق داده‌های طیفی (رزونانس مغناطیسی هسته ای هیدروژن، کربن،  و مادون قرمز) مورد تایید قرار گرفتند.

 

 

کلید واژگان: مشتقات آریل گلی اکسال ها ،1 , 8 –دی آمینو نفتالن ، آریل (H1 پریمیدین -2- ایل )متانون ها ، واکنش های تراکمی و اکسایش خود به خودی .

 

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

 

 فصل اول: مقدمه

1-1. ترکیبات هتروسیکل.. 2

1-2. H 1– نفتو – [  d,e – 1و8 ] پیریمیدین.. 6

1-2-1. تاریخچه پریمیدین ها 6

1-2-2. توصیف ساختار  پریمیدین 7

1-3. واکنشهای پریمیدین ها 7

1-3-1. واکنش های حلقه نفتالن پریمیدین.. 8

1-3-2. واکنش های حلقه ی هتروسیکلی پریمیدین 9

1-4. سنتز پریمیدین ها 10

1-5. کاربرد ترکیبات هتروسیکلی پریمیدین 13

1-5-1. فعالیت آنتی بیوتیکی ، آنتی باکتریالی ، ضد درد و ضد التهاب… 14

1-5-2. عملکرد روی سیستم عصبی مرکزی.. 14

1-5-3. فعالیت ضدتوموری.. 15

1-5-4. ضد قارچ و ضد باکتری سل.. 16

فصل دوم: بحث و نتیجه گیری

2-1. روش عمومی تهیه آریل گلی اکسال‌ها 18

2-2. روش کلی سنتز مشتقات آریل (H1- پریمیدین – 2 – ایل) متانون: 19

2-2-1. سنتز 4-کلرو فنیل H) 1–پریمیدین-2-ایل)متانون.. 19

2-2-2. سنتز 4-متوکسی فنیل H) 1–پریمیدین-2-ایل) متانون.. 20

2-2-3. سنتز4-برومو فنیل  (H1 –پریمیدین-2-ایل)متانون.. 21

2-2-4. سنتز 4-نیتروفنیل (H 1–پریمیدین-2- ایل)متانون. 22

2-2-5. سنتز 4- فلوئوروفنیل (H 1 –پریمیدین -2-ایل)متانون.. 22

2-2-6. سنتز3-متوکسی فنیل (H 1 –پریمیدین-2-ایل)متانون. 23

2-2-7. سنتز 4-بنزوفنیل (H 1–پریمیدین-2-ایل)متانون.. 23

2-2-8. سنتزفنیل (H 1-پریمیدین -2-ایل)متانون.. 24

2-2-9. سنتز 4 و3- متوکسی فنیل (H 1-پریمیدین -2-ایل)متانون.. 24

2-3. نتیجه‌گیری.. 27

فصل سوم:  بخش تجربی

3-1. مواد شیمیایی و دستگاه های مورد استفاده. 29

3-2. روش عمومی سنتز مشتقات آریل(H 1–پریمیدین-2-ایل)متانون.. 30

3-2-1. سنتز 4-کلرو فنیل(H 1–پریمیدین-2-ایل)متانون.. 30

3-2-2. سنتز4-متوکسی فنیل (H 1 –پریمیدین-2-ایل)متانون.. 31

3-2-3. سنتز4-برومو فنیل(H 1 –پریمیدین-2-ایل)متانون.. 31

3-2-4. سنتز4-نیترو فنیل(H 1-پریمیدین-2-ایل)متانون.. 32

3-2-5. سنتز4-فلورو فنیل(H 1-پریمیدین-2-ایل)متانون.. 33

3-2-6. سنتز3-متوکسی فنیل(H 1-پریمیدین-2-ایل)متانون.. 33

3-2-7. سنتز 4-بنزو فنیل(H 1-پریمیدین-2-ایل)متانون.. 34

3-2-8. سنتز فنیل(H 1-پریمیدین-2-ایل)متانون.. 34

3-2-9. سنتز  4و3- متوکسی فنیل(H 1-پریمیدین-2-ایل)متانون.. 35

 فصل چهارم: ضمائم و پیوست ها 37

منابع و مآخذ. 45

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  55

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com