دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-2-4 راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی

بی شک اولین پاسخی که به ذهن متبادر می گردد این می باشد که همچنانکه ریشه های این ناهنجاریها به مقوله فرهنگ بر می گردد پس بایستی به سراغ مسايل فرهنگی رفت و راهکارهای فرهنگی اتخاذ نمود ، ریشه تعصبات خشک قومی وقبیله ای را خشکاند ، به تأثیر آموزش و پرورش و مدارس و کلاسهای درس توجه بیشتری نمود به نحوی که از همان بدو آموزش و حتی قبل از آن در مراکز پیش دبستانی معایب اینگونه ناهنجاریهای اجتماعی آموزش داده گردد آموزه های اخلاقی دین مبین اسلام که در برگیرنده نفی تعصبات خشک و بی پایه و اساس قومي ومليت گرایی می باشد.آشنا کردن مردم شهرو روستا باقوانين ومقررات مربوطه و تعيين مجازاتهاي متناسب ومحسوس براي افرادي که در شروع وادامه منازاعات تأثیر اصلي را دارندهمه وهمه مي توانند به کاهش منازعات کمک شايان توجهي نمايند.

تحریک احساسات و برافروختن آتش غیرت و عصبیت کوشش می کند با فشار به طرف معارضه و حتی مجریان قانون احقاق حق کند.

امنیت و نظم که یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی در هر جامعه می باشد،در چنین نظامی مبتنی بر همگرایی درون قبیله ای و نظام(پشتی) رخ می نماید. افراد در منازعات به جای توسل به قانون،به «پشتی» هم بر می خیزند و منازعات کوچک زیرا گلولۀ کوچک برفی به ناگهان تبدیل به بهمنی ویرانگر می گردد.بدیهی می باشد آن چیز که بر ادامه و شعله ور شدن این رخدادها کمک می کند زیرا بر اساس تعقل و تمکین به قانون نیست و به علت برافروختن آتش«غیرت» و احساس بی منطق و به پیروی از سنتها و خاطرات گذشته با برداشتی عوامانه شکل گرفته عواقبی تلخ را در پی داشته باشد.در فرهنگ قبیله ای و تقسیم بندی های کوچکتر آن تحت عنوان طایفه،تیره،بنکو،تش که روابط اجتماعی براساس همخونی و خویشاوندی استوار می باشد. در گذشته بر اثر فقدان یک نظام سیاسی مقتدر بود.شدت تفریق اجتماعی در اقدام مانع از یکپارچگی و ایجاد وفاق

 فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی