دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

تکه ای از متن پایان نامه :

در این فصل به دنبال مطالعه اندیشه و عملکرد اسماعیلیان نخستین و قرامطه در ارتباط با فقه و شریعت هستیم. بحثی که البته به دلیل کمبود منابع بخصوص در ارتباط با اسماعیلیان نخستین که بعد از مرگ اسماعیل دوره ستر امامان خود را طی می کردند، قدری با دشواری همراه می باشد.

2-1 شریعت در نزد اسماعیلیان نخستین

اسماعیلیه نخستین گروهی بودند که نص امام جعفر صادق را بر فرزند بزرگتر ایشان، یعنی اسماعیل بن جعفر نهادند.[1] اسماعیلیان قائل بودند که امام جعفر صادق در زمان حیاتش اسماعیل را به عنوان جانشین خود مشخص نموده می باشد.[2] آنها بنا بر نقل تاریخی، اعتقادی به برنامه های فرهنگی امام نداشته و به دنبال قیام و حرکت های شدیدتری علیه خلفای عباسی بودند. گروهی که با حرکات جُددینانه ابوالخطاب در کنار اسماعیل شکل گرفت. فردی که او را یک غالی طرد شده از سوی امام معرفی کردند. در این بخش به مطالعه ارتباط آنها با شریعت می پردازیم. در حالی که مورخین اسماعیلی، اسماعیل بن جعفر را بزرگترین و محبوب ترین فرزند امام جعفر صادق معرفی کرده، و امامت او را هم نیز امری تصریح شده به وسیله مذهب می دانند.[3] در دیگر منابع آمده می باشد، حضرت امام جعفر صادق زیرا اطلاع پیدا نمود که اسماعیل مردی فاسق و شراب خوار می باشد و اعتقادش به امور شرعی محکم نیست، او را از مقام امامت خلع نمود. در این منابع اسماعیل شخصی بدکار و شراب خوار معرفی شده می باشد.[4] در منابع اثنی عشری تصریح شده می باشد که اسماعیل صلاحیت اخلاقی برای امامت نداشته و امام صادق او را شبیه به خود و پدرانش نمی دانسته می باشد.[5] آگاهي ما دربارة زندگى‌ اسماعيل‌ اندك‌ می باشد‌ و از شخصيت‌، نحوة توجه‌ و اعتقادات‌ او نسبت به شریعت چيزي‌ دانسته‌ نيست‌. تنها برخى‌ روايات‌ پراكنده‌ كه‌ به‌ واسطة منابع‌ اماميه‌ و عمدتاً توسط كشّى‌ نقل‌ شده‌، مى‌تواند برخى‌ از زواياي‌ شخصيت‌ اسماعيل‌ را آشكار سازد. مهم‌ترين‌ مطلبى‌ كه‌ از آن‌ گزارشها به‌ دست‌ مى‌آيد، اين‌ می باشد‌ كه‌ اسماعيل‌ با برخى‌ از گروههاي‌ افراطى‌ شيعى‌ و غاليان‌ شریعت گریز كه‌ رفتار و اعتقادات‌ آنها با منش‌ و مشى‌ امام‌ صادق‌(ع‌) سازگار نبوده‌، ارتباط داشته‌، و امام‌ (ع‌) نيز از اين‌ روابط، آگاه‌، اما ناخشنود بوده‌ می باشد‌.[6] کشی روایتی را در باب مذمت اسماعیل توسط امام صادق آورده می باشد. برسد و دوزخ را جایی می‏دانست که مردم به شر و مشقت گرفتار شوند.[7] در این صورت آیا باعثی برای انجام[1]. غالب، مصطفی، اعلام الاسماعیلیه، ص 17

.[2] غالب، مصطفی، پیشین، ص 161

.[3] عارف تامر، اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ، ص 34

.[4] مقدمه دکتر محمد جواد مشکور بر فرق الشیعه، ص 220  و کشی، اختیار معرفة الرجال، ص 244- 245 و جوینی، تاریخ جهان گشای، ج3، ص 145 -146

[5]. کشی؛ اختیار معرفه الرجال، ص 302-401 و ابن بابويه، کمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص 70

.[6] کشي، اختيار معرفه الرجال،‌ص 321 و دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج8، واژه اسماعیل بن جعفر،‌

[7]. شهرستانی، پیشین، ج 1، ص 180؛ نوبختی، پیشین، ص 68 ـ 70.

 فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان