پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی: تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا طاهری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

پیش فرض های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 7

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

رعایت کردن نکات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. 7

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

تغییر پذیری تمرین……………………………………………………………………………………………………………………. 11

تغییر پذیری در اجرای حرکت………………………………………………………………………………………………….. 17

تفاوت افراد ماهر و مبتدی…………………………………………………………………………………………………………. 22

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

پیشینه تغییر پذیری تمرین………………………………………………………………………………………………………. 25

پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی………………………………………………………………………… 29

پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی……………………………………………………………………………………………. 32

پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین………………………… 36

نتیجه گیری پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………. 40

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

متغیر کنترل شده………………………………………………………………………………………………………………………. 41

متغیرکنترل نشده………………………………………………………………………………………………………………………. 41

ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

تقسیم کردن آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………………….. 42

ورود به آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

پیش آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

اکتساب………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………………………………………. 44

یاددادی فوری…………………………………………………………………………………………………………………… 44

هدف ثابت……………………………………………………………………………………………………………… 44

هدف متغیر……………………………………………………………………………………………………………. 44

افزونگی ثابت………………………………………………………………………………………………………….. 45

افزونگی متغیر……………………………………………………………………………………………………….. 45

یادداری تاخیری……………………………………………………………………………………………………………….. 45

تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………………………………………….. 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

بخش اول: توصیف آماری داده ها………………………………………………………………………………………………………… 47

بخش دوم: آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………. 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

خلاصه یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 61

بحث و بررسی نتایج مربوط به گروه ماهر……………………………………………………………………………………………. 61

تفسیر نتایج مربوط به افراد مبتدی……………………………………………………………………………………………………… 62

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 67

 

مقدمه

انسان موجودی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته است. مربیان در زمینه ­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت ­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها شود و شاگردان بتوانند به بهترین نحو مهارت را یاد بگیرند. معمولاً افراد به این امید مهارت ­ها را تمرین    می­ کنند که در آینده و در محیطی مشابه آن مهارت را مجدداً اجرا نمایند (مگیل[1] 2011). یکی از روش­هایی که مربیان برای آموزش­ مهارت از آن استفاده می­ کنند تمرین به صورت متغیر می­باشد. در این روش­تمرینی فرد در هر اجرا پارامتر حرکت یا شرایط محیطی را تغییر می­دهد (مگیل 2011). عقیده کلی بر این است که با این روش تمرینی فرد قانونی کلی را برای شرایط مختلف آینده یاد می­گیرد که اجرای حرکت را تسهیل خواهد کرد (اشمیت و لی[2] 2011، مگیل 2011). اما این نتایج بر اساس تحقیقاتی گرفته شده ­اند که تغییرپذیری در هدف حرکت را مد نظر قرار داده­­اند، و امکان دارد زمانی که فرد تغییر پذیری در نحوه رسیدن به هدف را تجربه نماید نتایج با گفته­های قبل متفاوت باشد (رانجاناتان و نیوول[3] 2013). در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده است و همچنین تحقیقات قبلی  در برخی موارد دارای نواقص مختلفی می­باشند. این تحقیق بر آن است تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی از جمله سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید.

 

تعداد صفحه : 80

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=147575]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com