دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

تکه ای از متن پایان نامه :

واجبات و مانعی برای ترک محرمات می ماند؟ درمورد ابوالخطاب گفته اند او اولین کسی بوده می باشد که آیات قرآن را از ظواهر آن برمی گرداند؛ کاری که از نظر اهل سنت مستوجب حکم ارتداد بود.[1] نوبختی اسماعیلیه خالصه را خطابیه نیز می نامد، زیرا از یاران ابوالخطاب، محمد بن ابی زینب اسدی اجدع هستند که دسته ای به پیروان محمد بن اسماعیل پیوسته و به مرگ پدرش در روزگار امام جعفر صادق گواهی دادند. ایشان کسانی بودند که قیام کرده و با فرمانروای کوفه ستیز کردند. زیرا به وی خبر دادند که این گروه همه کارهای حرام را روا داشته و مردمان را به پیغمبری ابوالخطاب می خوانند، روزی که هفتاد تن از ایشان در مسجد کوفه گرد آمده بودند، نیروهای خود را فرستاد و همگی آنان را کشتند.[2] یاران ابوالخطاب وقتی از لعن و بیزاری امام جعفر صادق نسبت به ابوالخطاب آگاه شدند، پراکنده گردیده و چند دسته شدند: گروهی از ایشان گفتند که ابوعبدالله جعفر بن محمد خداوند می باشد و ابوالخطاب پیغمبر برگزیده اوست، این دسته کارهای حرام و نابایستی زیرا زنا و دزدی و نوشیدن می را روا دانند، و زکات و خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن به حج را فرو گذارند.[3] ایشان کام برگرفتن از همدیگر را روا شمردند و نیز گویند اگر کسی از دوست خود بخواهد که بر دشمن او به دروغ گواهی دهد و سخن او را به راست دارد، آن دوست بایستی که به سود وی گواهی به دروغ دهد. این دسته همه واجبها و گناهان و کارهای زشت را به نام مردانی نامیدند، و خواست خداوند را از آن بایستنی ها و نابایستنی ها آن کسان دانستند. ایشان برای اینکه هرکاری را روا شمرده باشند سخن خداوند را که می فرماید: «یرید الله ان یخفف عنکم»[4] یعنی خداوند           می­خواهد شما را سبک بار کند، تاویل کرده گفتند خداوند به دست ابوالخطاب از گناهان ما کاسته و زنجیرهای گران و بارهای سنگین نماز وروزه و حج را از ما برداشته می باشد. پس هرکه پیغمبر و فرستاده خداوند و امام را بشناسد هرکار که خواهد تواند نمود.[5] گروهی (دیگر) گفتند که جعفر بن محمد خداوند می باشد و پرتوی می باشد که در تن های برگزیدگان و امامان درآید، پس آن نور از جعفر بیرون رفت و در ابوالخطاب اندر آمد و در معمر جای گرفت. پس مردی برخاست و گفت که معمر خداست، به سوی او نماز می گذارد و به نام او روزه می گیرد و از روا و ناروا همه گونه کام گذاری ها را روا داشته بود و چیزی در پیش او ناروا شمرده نمی گردید. او می گفت خداوند اینگونه چیزها را سلسله امامت را در فرزندان و ذریه او جاری ساختند. گروه دوم فاطمیان مصر هستند که به همین دلیل که حضور قائم القیامه را به تاخیر انداختند، شریعت باور شدند.[6] هر دو گروه اسماعیلیان محمد بن اسماعیل را صاحب شریعت و حقیقت و[1]. هالیستر، پیشین، ص 230 رک نامه امام به ابوالخطاب، مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج24، ص 299 و 301

[2]. نوبختی؛ پیشین، ص 103

[3]. نوبختی، پیشین، ص 69

[4]. نساء؛ آیه 28

[5]. نوبختی، پیشین، ص 70

.[6] دفتری، پیشین، ص 123

 فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان