دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

تکه ای از متن پایان نامه :

بودن مدت درمان، بستری شدن­های مکرر و از هم گسیختگی زندگی خانوادگی فرد (جادن[۱] و همکاران ۲۰۱۰). اختصار شواهد نشان می­دهد که متغیرهای روانی در مدت تشخیص و درمان بیماری سرطان بر ابعاد مختلف زندگی فرد بیمار تاثیر می­گذارد (ویتک[۲] و همکاران، ۲۰۰۸).

۱-۵-فرضیه­ها و سوال پژوهش

 

  1. راهبردهای مقابله دینی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.
  2. رضایت زناشویی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.
  3. خودکارآمدی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.
  4. سهم راهبردهای مقابله دینی،رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پيش بيني سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر مي باشد؟

 

۱-۶-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

۱-۶-۱- سلامت روان

۱-۶-۱-۱- تعریف مفهومی

سلامت روان به عنوان کارکرد موفقیت آمیز اعمال روانی، از نظر تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیت­های سازنده، برآورنده روابط با دیگران، و توانایی سازش به تغییر و مقابله با ناملایمات[۱] . Jadoon

[۲] . Witek

 پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی