دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هدف و ضرورت تحقیق :

 

نظر به اینکه همه روزه جوامع و نیز جامعه ی ایران شاهد وقوع جرایمی ازاین قبیل می باشد ؛ و با توجه به شیوه های مختلف وقوع این جرم در جامعه از جمله سقط جنین توسط دیگری بر اثر ضربه و یا خوراندن دارو به مادر ؛ و یا سقط جنین توسط پزشک و یا از همه متداول تر سقط توسط خود مادر و نیز بسیاری از شیوه های دیگر در جهت قطع حیات جنین و همچنین نظرات مختلف مابین حقوقدانان و علمای فقه ؛ و بویژه نظرات کاملا متضاد مابین برخی فقها و حقوقدانان در خصوص نوع و شیوه ی مجازات این جرم ؛ هدف و انگیزه ی اصلیه این نگارش گردید ؛ تا با بررسی و موشکافی این نظرات تا حدودی به یک جمع بندی کلی در این خصوص دست یابیم ؛ و حتی در پی ایده ای نو جهت جرم انگاری و مجازات مرتکب این جرم با توجه به اینکه تاکنون نظر قطعی و مورد توافقی در این راستا بین فقها و حقوقدانان نبوده است باشیم.و در واقع تا حد امکان کمک نماییم تا اختلافات موجود پیرامون ابهامات قانون گذار در زمینه ی مجازات جرم سقط جنین عمدی حل گردد و بتوانیم به ریشه یابی دلایل بروز چنین ابهاماتی دست یابیم ؛ از این رو وجود سیاست کیفری روشن در زمینه چگونگی مبارزه با این جرم ؛ میتواند از سویی از تشتت رویه های قضایی جلوگیری نماید و از سوی دیگر هشدار لازم را به افراد درباره لزوم رعایت قوانین بدهد؛ در این راستا ابهامات متعددی در قانون مجازات اسلامی احساس می شود که ضروری است این ابهامات با بررسی های دقیق حقوقی برطرف گردد. 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟