Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

-5-قضیه: فرض کنیم از توابع با مقدار فازی باشد و ) سپس, ) که در اینجا  تبدیل دیفرانسیل  هستند.

برهان: با بهره گیری از تعریف  برای داریم:

[,]

[,]

[[, [

= (.

()=…

=…

=…

( …

= (

سپس با تغییر اندیس از  به    داریم:

() = (

() (,

()  (

() (,

با بهره گیری از تعریف   بدست می آوریم:

() (,

() (,

3-7-قضیه: فرض کنیم  تبدیل دیفرانسیل توابع  که تابع با مقدار مثبت می باشد. اگر) و سپس برای   ، مشتق پذیر داریم:

,                                                                                                                 (14)

با جایگذاری ارتباط (13) در (14) بدست می آوریم:

()

()

برای  به صورت مشتق پذیر نیز به طور مشابه می توان به راحتی نتایج را بدست آورد.

3-8-قضیه: اگر  تبدیل دیفرانسیل توابع  باشند) تابعی با مقدار مثبت باشد، اگر ) ، اگر –  ,  مشتق باشد، داریم:

,                                                                      (15)

,                                                                      (16)

برای – ,  مشتق پذیر داریم:

,          (17)

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا