دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

فرض کنیم یک تابع بابرش که برای هر  پس داریم:

اگر  مشتق پذیر در شکل(1) در تعریف 3-4 ، سپس  توابع مشتق پذیر هستند و

اگر مشتق پذیر در شکل (2) در تعریف 3-4 باشد، سپستوابعی مشتق پذیرند و

3-3-آنالیز  روش تبدیل دیفرانسیل فازی

3-5 تعریف: فرض کنیم مشتق پذیر از مرتب  روی دامنه  باشد، پس

= ,(1)

وقتی  ، – مشتق پذیر باشد و

= ,             فرد باشد                     (2)

() ,   ,          زوج

وقتی  ، – مشتق پذیر باشد، پس تابع  می تواند داشته باشد:

()=           , ()=     ,

وقتی ، – مشتق پذیر باشد و اگر  ، – مشتق پذیر باشد داریم:

()   )   ,

()   )   ,

جایی که  ضریب وزنی نامیده می گردد که() ، جایی که زمانی کران دلخواه می باشد. پس  ، – مشتق پذیر باشد

()            ()     ,

و اگر  ، –  پذیر باشد

()           , ()      ,                   فرد

()           , ()      ,                    زوج

با بهره گیری از تبدیل دیفرانسیل فازی، یک معادله دیفرانسیل فازی در دامنه مورد نظر را می توان به یک معادله جبری در دامنه  تبدیل نمود و را به شکل سری های تیلور محدود، به اضافه یک باقی مانده به دست آورد، زیرا  داریم:

شکل اولین  وضعیف را که دنبال کنیم، بدست می آوریم:

()      ()

در اولین زیر دامنه تابع،(), می توان با در نظر گرفتن () () تقسیم نمود، که می توان نشان داد عبارتی از مرتبه  ام دنباله ی تیلور با در نظر گرفتن، به طوری که

(,)()+()( +…+()(,

()()+()( +…+()(,

به علاوه با بهره گیری از دنباله تیلور برای  ()،بدست می آوریم:

() ()()+()( ()(

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا