دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گروسیوس و دفاع مشروع

او در کتاب مشهورش به نام «جنگ و صلح»، تنها، جنگی را مجاز می­داند که در مقام دفاع مشروع باشد. به نظر او جنگ زمانی مشروع است که در پاسخ به یک بی عدالتی باشد. تعیین مصادیق بی عدالتی نیز بر عهده حقوق طبیعی است. هیچ کشوری نمی­تواند حقوق بنیادین دیگران را پایمال کند، هرگونه تعرض به حقوق فوق مشروط بر این­که فاحش باشد اعمال مجازات یعنی جنگ مشروع یا نوعی دفاع علیه دولت خاطی محسوب خواهد شد[1]. وی بر این اعتقاد بود که منشا حق دفاع مشروع در این است که طبیعت هر کس را متعهد به حفظ خود می­کند. از نگاه گروسیوس که نماینده مکتب حقوق طبیعی است، درمیان مکتب حقوق موضوعه استقبال چندانی نشد. واتل[2] (1754-1679م) مفسر و نماینده مکتب حقوق موضوعه کلاسیک، در قرن 18، مفهوم جنگ عادلانه را رد نمی­کند، اما برای آن تنها قایل به یک تعریف شکلی است. جنگ مشروع و عادلانه در نظر واتل جنگی است که به صداقت و درستی و با اعلان قبلی آغاز شده باشد. به نظر او اگر هدف مشروع باشد، اقدام به هر کاری مجاز است[3]. در اواخر قرن17، به علت ظهور دولت­های سرزمینی بر اساس اصل ملیت، گفته شد؛ در صورتی­که دولتی بر این باور باشد که علت مشروعی برای توسل به جنگ دارد، می­تواند به جنگ اقدام نماید. لکن در قرن 18 که رویه دولت­ها، عرف را منبع نهایی حقوق ­بین­الملل قلمداد می­کرد، این عقیده بوجود آمد که دولت حاکم دارای حق توسل به زور می­باشد. بنابراین هر دولتی بطور کامل این حق را برای خود به رسمیت می­شناخت که بنا بر هر دلیلی به جنگ متوسل شود. اگر چه حقوق ­بین­الملل رفتار در ایام جنگ را تنظیم می­کرد، ولیکن در مورد حق توسل به زور از سوی دولت­ها دخالتی نداشت[4].

مساله مهمی که در این دوره(قرن18) صورت گرفت، طبقه­بندی استفاده از زور بر اساس هدف و کاربرد آن از جانب دولت­ها بود و در این زمان بود که توسل به زور برای دفاع، در طبقه فوق جای گرفت و مواردی چون؛ نجات اتباع یک کشور یا تلافی در مقابل زیان­های وارده. از طرف دیگر چون اعمال صورت گرفته فوق منجر به جنگ نمی­شد، لذا شامل تعهدات مخاصمه نمی­گردیدند. بنابراین شاهد شکل­گیری مفاهیمی چون؛ دفاع، تلافی و حمایت از اتباع در حقوق ­بین­الملل هستیم که توسل به زور را بدون آن­که منحر به حالت جنگ گردد، توجیه می­کرد[5]. از دیگر موارد قابل توجه، فراگیرشدن ایده حاکمیت در این دوره بود. دولت­ها دارای حاکمیت برابر در این دوره بوده­اند؛ بنابراین هیچ دولتی نمی­توانست در خصوص عادلانه بودن دولت دیگر قضاوت کند، در نتیجه توسل به جنگ به عنوان یک حق برای همه دولت­ها در نظر گرفته می­شد و حقوق بین­الملل رایج نیز سعی در ابلاغ روش­هایی برای هدایت جنگ و تبدیل آن به یک وضعیت قانونی بود تا بتوان براساس آن در یک سری شرایط به زور متوسل شد.

18 – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، «حقوق جنگ»، ص 391.

[2] – Vattel (1679- 1754).

20 – خسروی،علی اکبر، حقوق بین­الملل؛ دفاع مشروع، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی آفرینه،1373، ص102.

21- مقتدر، هوشنگ، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دفتر خدمات سیاسی، 1377، صص129- 128 .

22 – همان،ص 129.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد