دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور بالای ۲۰۰ سی سی و سه چرخ با وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم (گواهینامه الف- ۳).

۱- حداقل سن ۱۸ سال تمام.

۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۳ – دارا بودن گواهینامه موتورسیکلت تا ۲۰۰ سی سی حجم موتور(الف -۲) که حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

۴ – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ت: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (گواهینامه ب -۱).

۱- حداقل سن ۱۸ سال تمام.

۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ث: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (گواهینامه ب -۲).

۱- حداقل سن ۲۱ سال تمام.

۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (ب -۱)

۳- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۴ – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ج: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (پ -۱ و پ- ۲).

۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (ب -۱).

مطلب مشابه :  سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن-دانلود پايان نامه ارشد

۳- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۴ – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

ح: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه درجه(ت -۱).

۱ – حداقل سن ۲۵ سال تمام.

۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (پ-۱).

۳- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۴ – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

خ: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه درجه (ت-۲).

۱ – حداقل سن ۲۵ سال تمام.

۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (پ-۲).

۳- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۴ – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

د: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سبک عمرانی و کشاورزی:

۱ – حداقل سن ۱۸ سال تمام.

۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی  با وسیله نقلیه مربوط.

ذ: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سنگین عمرانی و کشاورزی:

۱ – حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.

۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

۳- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟