منابع تحقیق درباره
دانشگاه ارومیه، چشم انداز 1404، اعضای هیات علمی

منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، چشم انداز 1404، اعضای هیات علمی

عملکرد کمی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه در سال 92 ردیف عنوان تعداد 1 کل مقالات چاپ شده در مجلات 898 2 کل مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایشها 1192 3 کل کتب تالیفی و ترجمه ای 28 4 تعداد اختراعات اعضای هیات علمی 6 5 تعداد طرح های مصوب دانشگاه 38 6 تعداد طرح های خاتمه یافته دانشگاه […]

منابع تحقیق درباره
دانشگاه ارومیه، برنامه ریزی استراتژیک، روش شناسی پژوهش

منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه ریزی استراتژیک، روش شناسی پژوهش

شکل2-5: نماي كلي شاخص ها و وزن ها در رتبه بندي جهان اسلام 2-14) خلاصه مطالعات انجام شده1- در بررسي ها ومطالعات صورت گرفته، تحقیق مستقل وجامعی راجع به برنامه ریزی استراتژیک در حوزه پژوهش وفناوری مشاهده نشد. اما برخی از دانشگاه ها درزمینه تدوین برنامه راهبردی خود تحقيقاتی انجام داده اند. 2- برخی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به […]

منابع تحقیق درباره
آموزش عالی، دارالفنون، موسسات آموزش عالی

منابع تحقیق درباره آموزش عالی، دارالفنون، موسسات آموزش عالی

(كاپلان و نورتون، 1386). 1-6-15)مکتب طراحی بطور کلي سه خط فکري در زمينه استراتژي و نحوه شکل‌گيري آن وجود دارد. گروهي از متفکران مانند مينتزبرگ و استيسي معتقدند که استراتژي امري شهودي است و فرايند شکل‌گيري آن يک هنر است.گروهي از دانشمندان مانند پورتر، آنسوف و اندروز معتقدند که فرايند ايجاد و شکل‌گيري استراتژي فرايندي منطقي و عقلايي است که […]

منابع تحقیق درباره
دانشگاه ارومیه، استراتژی ها، عوامل داخلی

منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، استراتژی ها، عوامل داخلی

: روش شناسی تحقیق 3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 43 3-2) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. 43 3-3) عوامل داخلي …………………………………………………………………………………………. 44 3-4) عوامل خارجي ………………………………………………………………………………………… 44 3-5 (فرايند طراحي و تدوين برنامه ي استراتژيك ………………………………………………………… 45 3-6( مدل سازی استراتژی وتجزيه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. 46 3-6-1)ماتريس ارزيابي عوامل خارجی ………………………………………………………………. 46 3-6-2)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ……………………………………………………………….. 46 3-6-3( ماتريس قوت ضعف فرصت […]

پایان نامه با کلید واژگان
طرح پژوهش، رفتار انسان

پایان نامه با کلید واژگان طرح پژوهش، رفتار انسان

بستري که بر اساس آن رفتارها شکل گرفته، اجرا و تجربه مي‌شود. در حالي که محقق کمي با توليدهاي بستر سر و کار دارد. وي با گردآوري اطلاعات کمي از محيط سعي بر اصلاح رفتار انسان از طريق بستر و محيط اجتماعي دارد.92 3-1-2-1. بازانديشي و بازنمايي در نگارش کيفيامروزه پژوهشگران کيفي نسبت به چندين سال پيش خود افشاگري بسيار […]

منابع تحقیق درباره
دانشگاه ارومیه، برنامه پنجم توسعه، برنامه ریزی استراتژیک

منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه پنجم توسعه، برنامه ریزی استراتژیک

سپاسگزاری من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق حمد و سپاس یکتای بی همتا را که لطفش بر ما عیان است، ادای شکرش را هیچ زبان و دریای فضلش را هیچ کران نیست و اگر در این وادی هستیم، همه محبت اوست.الهی ای مهربانتر از ما به ما، از تو می خواهم همه کسانی را که حتی ذره ای در […]

پایان نامه با کلید واژگان
پارادايم، انساني، طريق

پایان نامه با کلید واژگان پارادايم، انساني، طريق

تفسيري- بر ساخت‌گرايي بسيار وام گرفته شده است، در ادامه ابتدا به بيان آن مي‌پردازيم. پارادايم تفسيري در خلال چند دهه اخير و به ويژه از دهه 1970 از اهميت چشم‌گيري برخوردار شده و توانسته با به کارگيري روش‌شناسي کيفي سهم عمده‌اي در توليد معرفت معاصر داشته باشد. هستي‌شناسي اين پارادايم مبتني بر نسبي‌گرايي است که بر اساس آن، هيچ […]

پایان نامه با کلید واژگان
کودک محور، وجود خداوند، شناخت انسان

پایان نامه با کلید واژگان کودک محور، وجود خداوند، شناخت انسان

اوست.البته بعد از آن زمان تصاوير ديگري نيز از کودکان در سينماي آمريکا رواج يافت و از آنجا که نيمي از نوجواني در واقع همان کودکي است، مي‌توان در ساخت الگوهاي نوجوانان از بعضي‌شان که تنافي با دين نداشته باشند، بسيار بهره برد. در تاريخِ تصاوير کودکان در سينماي آمريکا تجربيات فراواني وجود دارد که گاهي با وجود شباهت‌هايي ميان […]

پایان نامه با کلید واژگان
کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، رفتار انسان

پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، رفتار انسان

دارد.بايد متوجه بود که عملي‌ترين و پيروزمندانه‌ترين وسيله تربيت، تربيت کردن با توجه به نمونه‌اي عملي و زنده است. نوشتن کتابي در موضوع تربيت آسان به نظر مي‌رسد. همچنين ترسيم يک نقشه خيالي (اگرچه کامل و همه جانبه باشد)، آسان‌تر است. با اين حال، اين نقشه تا هنگامي که به حقيقت واقعي و مصداق عيني تبديل نشود و بيانگر رفتار […]

پایان نامه با کلید واژگان
هويت، هويتي، موفقيت

پایان نامه با کلید واژگان هويت، هويتي، موفقيت

تخيلي بروز مي‌کند. مثلاً در مورد يک کمبود يا نقيصة بدني، ممکن است که يک واکنش شديد جبراني اين عيب را از ميان بردارد و يا در پاره‌اي از حالات به پيشرفت خارق‌العاده‌اي در همان راه منتهي شود. بديهي است که در بسياري از افراد چنين عيب بزرگي وجود ندارد که آنان را به جبران آن وادار کند، اما يک […]

پایان نامه با کلید واژگان
بهداشت روان، آرامش خاطر

پایان نامه با کلید واژگان بهداشت روان، آرامش خاطر

دگرگوني نيز سخن مي‌رود: پيدايش هويت‌هاي جديد، احياء هويت‌هاي قديم و دگرگون شدن هويت‌هاي موجود. از سياست جديد هويت سخن رانده مي‌شود (ص11).45 2-4-2. مفهوم هويتهويت در کتاب‌هاي لغت به معاني هستي، وجود، آنچه سبب شناسايي شخص باشد، حقيقت شيء يا شخص که مشتمل بر صفات جوهري او باشد، ذات، شخصيت و … آمده است. با توجه به معناي لغوي […]

پایان نامه با کلید واژگان
کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، جنس مخالف

پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، جنس مخالف

بفهمد انتقادي نسبت به او صورت گرفته، آنگاه تمام تلاش‌هاي گذشته‌اش را بي‌ثمر ديده، بسيار رنجيده‌خاطر مي‌شود که اکثر اوقات رنج خود را به صورت خشم و عصبانيت نمايان خواهد ساخت. توجه به خود و خودنمايي؛ بعضي نوجوانان به ظاهر خود بسيار اهميت مي‌دهند و سعي دارند از اين طريق برتري خود را اثبات کنند. علت آن اينستکه گمان مي‌کنند […]

پایان نامه با کلید واژگان
دختران نوجوان، گروه همسالان

پایان نامه با کلید واژگان دختران نوجوان، گروه همسالان

گونه‌اي طراحي شده است که عملا امکان دست يابي کامل بدان مؤثر نيست و اين بدين معناست که زنان و مردان بايد همواره علاوه بر داشتن غم و افسوس باربي شدن و باربي داشتن که از بي‌هويتي فرهنگي نشأت مي‌گيرد، به سوي باربي شدن که مستلزم خرج‌هاي مستمر و به نوعي آمريکايي شدن است حرکت کنند و هر کدام به […]

پایان نامه با کلید واژگان
تناسب اندام، احساس حقارت، سلامت روان

پایان نامه با کلید واژگان تناسب اندام، احساس حقارت، سلامت روان

ه هنوز مبهم است و نياز به تامل و تفکر فراوان دارد اينستکه چگونه ميتوان يک فرد را با استفاده از يک الگو تربيت کرده و او را علاقه‌مند به منش ديني آن الگو نمود.پس وقتي از اين صحبت مي‌شود که يک الگوي ديني در فيلم داراي چه مولفه‌هايي است منظور اين نيست که تنها مولفه‌هاي يک فرد ديني را […]

پایان نامه با کلید واژگان
کودک و نوجوان، ناخودآگاه، کودکان و نوجوانان

پایان نامه با کلید واژگان کودک و نوجوان، ناخودآگاه، کودکان و نوجوانان

بررسي مولفه‌هاي ديني در الگوي فيلم انيميشن نوجوانا1-6-6. فيلم نوجواناناز فيلم نوجوانان دو برداشت مي‌توان داشت، فيلم‌هايي دربارة نوجوان با مخاطب بزرگسال که اکثر در آنها نحوة برخورد مناسب با نوجوانان مسئلة اصلي است يا فيلم‌هايي با مخاطب نوجوان که هر چند بزرگسالان نيز از تماشاي آن لذت مي‌برند، اما مسئلة اصلي ارائة راه‌حل‌هايي به خود نوجوانان براي حل مشکلات […]

منابع مقاله درمورد
پديدآورنده، تلخيص، فكري

منابع مقاله درمورد پديدآورنده، تلخيص، فكري

استفاده شده است (ماده 6 پيش‌نويس لايحه مالكيت ادبي و هنري). 2- حق پخشطبق ماده 3 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان ايران، پخش اثر فكري از جمله حقوق انحصاري صاحب و پديدآورنده آن است كه به نظر مي‌رسد مفهومي غير از مفهوم نشر دارد؛ زيرا معمولاً قانون‌گذار از استعمال كلمات مترادف پرهيز مي‌كند، پس لازم است مشخص شود منظور […]

منابع مقاله درمورد
فرهنگ عامه، مدت استفاده

منابع مقاله درمورد فرهنگ عامه، مدت استفاده

داخلي و جهاني به وجود آمده، در حال حاضر ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان … مصوب 81348 ايران، علاوه‌بر ايراداتي كه دارد، وافي به مقصود نيست. به طور مثال در زمينه حقوق ناشي از برنامه‌هاي كامپيوتري (رايانه‌اي)، حكمي در اين قانون وجود ندارد؛ گرچه قانوني به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي در سال 13791379 به تصويب رسيده‌ […]

منابع مقاله درمورد
کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، امر به معروف

منابع مقاله درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، امر به معروف

انتشار با جلوگيري از انتشار کتابها و نشريات مجاز، انتشار کتابهاي مفيد براي اداري وظيفه امر به معروف و نهي از منکر، تدوين و اجراي سياستهاي هدايتي و حمايتي جمهوري اسلامي ايران در زمينه کتاب و نشريات، جلوگيري از نشر کتابهاي که به زياد مباني اسلام و حقوق عمومي هستند و… مي‏شود.فصل دوم نيز به تشکيل هيئت نظارت بر اجراي […]

منابع مقاله درمورد
سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، حق ثبت اختراع

منابع مقاله درمورد سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، حق ثبت اختراع

فراهم نمي‏آورد.اين ويژگي به نفع قانون آن The Anne of State که در 1710 ميلادي از سوي پارلمان انگليس وضع شد، نخستني قانون حق مولف در جهان است. بر پايه اين قانون با گذشت مدت زمان مشخصي، امتياز واگذار شده به ناشر براي نشر و توزيع نسخه‏هاي آثار، به نويسنده آن منتقل مي‏شد و او حق داشت که امتياز نشر […]

منابع مقاله درمورد
سلطنت مطلقه، ناخودآگاه، طبقه حاکم

منابع مقاله درمورد سلطنت مطلقه، ناخودآگاه، طبقه حاکم

و ايران و حتي چين و هند هنوز ادعاي مالي خاصي نسبت به آثار خود نداشتند، مگر حس لذت ناشي از خلق اثر و کسب افتخار.در دوران پيش از اختراع ابزار و امکانان و وسايل زندگي، انسان هاي اوليه از حس مالکيت بي بهره بودند و با اين مفهوم آشنا نبودند چرا که خود نيز متعلق به جمع بودند.با ساخت […]

حقوق بین الملل، رویه داوری، حقوق بین الملل عرفی

حقوق بین الملل، رویه داوری، حقوق بین الملل عرفی

در راستای منافع عمومی، اقدامات زیرا انجام دهند: حمایت از محیط زیست، اصلاح یا تجدید نظام مالیاتی، اعطاء یا رفع اثر از یارانه های دولتی، کاهش یا افزایش تعرفه ها و… . اقدامات دولتی معقول از این قبیل، برای نیل به مقصود باید ضرر وارد آمده به هر تجارتی را با پرداخت غرامت جبران نماید و این امر مورد شناسایی […]

حقوق بین الملل، مرجع داوری، حقوق بین الملل عرفی

حقوق بین الملل، مرجع داوری، حقوق بین الملل عرفی

قضیه، جداگانه رجوع کرد. به این ترتیب، دیوان داوری از فرمول غرامت کامل یعنی فرمول سه جزئی «غرامت فوری، کافی و موثر» که مورد اصرار و حمایت دولت های غربی است، کناره می گیرد. دیوان داوری می گوید، مبلغ غرامت باید واقع بینانه باشد، و این مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، حاصل می شود. دیوان […]

حقوق بین الملل، مرجع داوری، نقض قرارداد

حقوق بین الملل، مرجع داوری، نقض قرارداد

مالکیت و مصادره محسوب نمی شود.دیوان داوری، تفاوتی میان حقوق عینی و قراردادی قائل نشد و بیان داشت:«سلب مالکیت را می توان چنین تعریف کرد: انتقال اجباری حقوق مالکانه که شامل هر گونه حقی است که بتواند موضوع معامله بازرگانی، مثلاً خرید و فروش، واقع شود و بدینگونه ارزش پولی داشته باشد. حقوقی که قرارداد خمکو پدید آورده دارای چنین […]

حقوق بین الملل، حق مالکیت، حقوق مالکانه

حقوق بین الملل، حق مالکیت، حقوق مالکانه

کرد، پیروز شد، غلبه یافت، توقیف کرد و مصادره کرد است». ضبط در نفس به معنی، تسلط بر نفس است مضبوط یعنی در حال توقیف. واژه ضبط از نظر لغوی در دو معنی بکار رفته است:1) توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت از مالک، در بخشی از اموال. با توجه به این […]