منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، چشم انداز 1404، اعضای هیات علمی

عملکرد کمی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه در سال 92 ردیف عنوان تعداد 1 کل مقالات چاپ شده در مجلات 898 2 کل مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایشها 1192 3 کل کتب تالیفی و ترجمه ای 28 4 تعداد اختراعات اعضای هیات علمی 6 5 تعداد طرح های مصوب دانشگاه 38 6 تعداد طرح های خاتمه یافته دانشگاه […]

منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه ریزی استراتژیک، روش شناسی پژوهش

شکل2-5: نماي كلي شاخص ها و وزن ها در رتبه بندي جهان اسلام 2-14) خلاصه مطالعات انجام شده1- در بررسي ها ومطالعات صورت گرفته، تحقیق مستقل وجامعی راجع به برنامه ریزی استراتژیک در حوزه پژوهش وفناوری مشاهده نشد. اما برخی از دانشگاه ها درزمینه تدوین برنامه راهبردی خود تحقيقاتی انجام داده اند. 2- برخی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به […]

منابع تحقیق درباره آموزش عالی، دارالفنون، موسسات آموزش عالی

(كاپلان و نورتون، 1386). 1-6-15)مکتب طراحی بطور کلي سه خط فکري در زمينه استراتژي و نحوه شکل‌گيري آن وجود دارد. گروهي از متفکران مانند مينتزبرگ و استيسي معتقدند که استراتژي امري شهودي است و فرايند شکل‌گيري آن يک هنر است.گروهي از دانشمندان مانند پورتر، آنسوف و اندروز معتقدند که فرايند ايجاد و شکل‌گيري استراتژي فرايندي منطقي و عقلايي است که […]

منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، استراتژی ها، عوامل داخلی

: روش شناسی تحقیق 3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 43 3-2) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. 43 3-3) عوامل داخلي …………………………………………………………………………………………. 44 3-4) عوامل خارجي ………………………………………………………………………………………… 44 3-5 (فرايند طراحي و تدوين برنامه ي استراتژيك ………………………………………………………… 45 3-6( مدل سازی استراتژی وتجزيه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. 46 3-6-1)ماتريس ارزيابي عوامل خارجی ………………………………………………………………. 46 3-6-2)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ……………………………………………………………….. 46 3-6-3( ماتريس قوت ضعف فرصت […]

پایان نامه با کلید واژگان طرح پژوهش، رفتار انسان

بستري که بر اساس آن رفتارها شکل گرفته، اجرا و تجربه مي‌شود. در حالي که محقق کمي با توليدهاي بستر سر و کار دارد. وي با گردآوري اطلاعات کمي از محيط سعي بر اصلاح رفتار انسان از طريق بستر و محيط اجتماعي دارد.92 3-1-2-1. بازانديشي و بازنمايي در نگارش کيفيامروزه پژوهشگران کيفي نسبت به چندين سال پيش خود افشاگري بسيار […]

منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه پنجم توسعه، برنامه ریزی استراتژیک

سپاسگزاری من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق حمد و سپاس یکتای بی همتا را که لطفش بر ما عیان است، ادای شکرش را هیچ زبان و دریای فضلش را هیچ کران نیست و اگر در این وادی هستیم، همه محبت اوست.الهی ای مهربانتر از ما به ما، از تو می خواهم همه کسانی را که حتی ذره ای در […]

پایان نامه با کلید واژگان پارادايم، انساني، طريق

تفسيري- بر ساخت‌گرايي بسيار وام گرفته شده است، در ادامه ابتدا به بيان آن مي‌پردازيم. پارادايم تفسيري در خلال چند دهه اخير و به ويژه از دهه 1970 از اهميت چشم‌گيري برخوردار شده و توانسته با به کارگيري روش‌شناسي کيفي سهم عمده‌اي در توليد معرفت معاصر داشته باشد. هستي‌شناسي اين پارادايم مبتني بر نسبي‌گرايي است که بر اساس آن، هيچ […]

پایان نامه با کلید واژگان کودک محور، وجود خداوند، شناخت انسان

اوست.البته بعد از آن زمان تصاوير ديگري نيز از کودکان در سينماي آمريکا رواج يافت و از آنجا که نيمي از نوجواني در واقع همان کودکي است، مي‌توان در ساخت الگوهاي نوجوانان از بعضي‌شان که تنافي با دين نداشته باشند، بسيار بهره برد. در تاريخِ تصاوير کودکان در سينماي آمريکا تجربيات فراواني وجود دارد که گاهي با وجود شباهت‌هايي ميان […]

پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، رفتار انسان

دارد.بايد متوجه بود که عملي‌ترين و پيروزمندانه‌ترين وسيله تربيت، تربيت کردن با توجه به نمونه‌اي عملي و زنده است. نوشتن کتابي در موضوع تربيت آسان به نظر مي‌رسد. همچنين ترسيم يک نقشه خيالي (اگرچه کامل و همه جانبه باشد)، آسان‌تر است. با اين حال، اين نقشه تا هنگامي که به حقيقت واقعي و مصداق عيني تبديل نشود و بيانگر رفتار […]

پایان نامه با کلید واژگان هويت، هويتي، موفقيت

تخيلي بروز مي‌کند. مثلاً در مورد يک کمبود يا نقيصة بدني، ممکن است که يک واکنش شديد جبراني اين عيب را از ميان بردارد و يا در پاره‌اي از حالات به پيشرفت خارق‌العاده‌اي در همان راه منتهي شود. بديهي است که در بسياري از افراد چنين عيب بزرگي وجود ندارد که آنان را به جبران آن وادار کند، اما يک […]