0 Comments

نقش علم در خلاقیت چیه ؟

علم نقش علم در خلاقیت چیه ؟ بیشتر افراد با این نظر موافقن که محققان واسه ارائه کار خلاقانه می باید وقت زیادی رو صرف یادگیری جزئیات رشته خود کنن . بعضی وقتا” این احساس هست که در ادبیات و هنر همین اندازه علم و توانایی لازم نیس . بعضی فکر می کنند که موسیقی […]