دانلود تحقیق در مورد تودهها، ملون، ISSR، هتروتیک

نشانگرهای ISSR را مورد ارزیابی قرار دادند. تودهها و هیبریدهای مورد مطالعه در۷ گروه قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نشانگرهای ISSR در مطالعه تنوع ژنتیکی تودهها و ارقام ملون کارایی بالایی دارند و نتایج حاصل جهت تعیین گروههای هتروتیک در برنامههای اصلاحی ملون قابل استناد است (رحمانپور و همکاران، ۱۳۹۳). فابریکی اورنگ

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، انرژی مصرفی، بهینه سازی

از انرژی استفاده شده توسط سرمایش و تجهیزات در بخش ساختمان ایجاد یک مبنایی در خصوص میزان مصرف انرژی سالیانه که بتوان بر اساس آن برنامه ریزی نمود و راه های کاهش این میزان و بهینه سازی مصرف را برای کل کشور انجام داد. به منظور ارائه درک فیزیکی از عواملی که منجر به مصرف انرژی توسط تجهیزات توزیع حرارتی […]

تحقیق رایگان با موضوع شاران، ۱۹۸۷، است[۳۲].، آید[۳۱,۳۰,۲۹].

از معادله حل تحلیلی دامنه فشار بدست می آید[۳۱,۳۰,۲۹]. در تمام این مطالعات، یک مرز فرکانسی پیشنهاد شده است که برای فرکانس های کمتر از مود دوم طبیعی مخزن دارای دقت مناسبی است. شاران در سال ۱۹۸۷ یک وابسته به زمان پیشنهاد نموده است[۳۲]. این شرط مرزی برای فرکانس های نزدیک فرکانس طبیعی اصلی مخزن مناسب نمی باشد و بیشترین […]

دانلود پایان نامه درمورد LT، (هیولینک،، احتماالا، بادیهای

روده توسط مایعات متسع شده و سبب افزایش حرکت روده و اسهال می شود، که برای چند روز ادامه دارد. LT خاصیت آنتی ژنی دارد و با انتروتوکسین ویبریوکلره واکنش متقاطع نشان می دهد. (هیولینک، ۲۰۰۳) LT تولید آنتی بادیهای خنثی کننده در سرم (و احتماالا در روده) افرادی که قبلا دچار عفونت با اشریشیاکلی انتروتوکسیژن شدهاند را تحریک میکند. […]

دانلود تحقیق در مورد رحمانپور، شده‌اند.، ۱۹۹۸)۹۶،، بارهنگ

گستره وسیعی از گونه‌های گیاهی، شامل برنج (جوشی و همکاران، ۲۰۰۰)، گندم (ناگوکا و اوجیهارا، ۱۹۹۷(۹۳، ارزن انگشتی (سلیماس و همکاران، ۱۹۹۵)۹۴، سیب زمینی شیرین (آجیباد و همکاران، ۲۰۰۰)۹۵و بارهنگ (ولف و مورگان ریچارد، ۱۹۹۸)۹۶، بکار گرفته شده‌اند. رحمانپور و همکاران (۱۳۹۳) تنوع ژنتیکی تودههای بومی و هیبریدهای ملون با استفاده از

منبع تحقیق با موضوع برگ،، کوتولگی، برگ‌ها،، بدشکلی

علائم بیماری در بوته‌های آلوده به WMV در چهار گونه از خانواده کدوئیان، متنوع است. عمده‌ترین علائمی که مشاهده گردید موزائیک همراه با تاولی شدن برگ‌ها به صورت خفیف تا شدید بود. از علائم دیگر میتوان به بدشکلی برگ‌ها، تیره شدن قسمتی از برگ، کوتولگی بوته در روی هندوانه و کلروز حاشیه برگ اشاره کرد که این نتایج با تحقیقات […]

پایان نامه رایگان درباره جمع آوری اطلاعات

باشداز نظر روش جمع آوری داده-ها از نوع توصیفی پیمایشی است در پژوهش پیمایشی،گردآوری نظامند اطلاعات از نمونه ها صورت می پذیرد .همچنین این پژوهش از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع مقطعی است که در فاصله زمانی سال ۹۳ به انجام رسیده است. و از این بابت که میخواهد اثر اعتماد را بر وفاداری نگرش و نیت خرید […]

دانلود پایان نامه درباره ۴-۱-، انتشاری،، متمرکز۱، جرم،

انتشاری، به وسیله یکسری جرم، میراگر و فنر به صورت پارامتر های متمرکز۱ جایگزین می شود. این مدل شامل دو میراگر، دو جرم و یک فنر است که رفتار محیط در بالادست را به خوبی مدل می کنند. فصل چهارم حل معادلات حاکم ۴-۱- مقدمه در این فصل به حل

دانلود پایان نامه درمورد (cAMP)، آدنوزین، مونوفسفات، کلرشده

روده کوچک به گانگلیوزید Gm1 متصل می شود و ورود زیر واحد A (وزن مولکولی D 26000) را به داخل سلول تسهیل می کند، جاییکه بعدا آدنیل سیکلاز فعال میشود این امر به مقدار قابل توجهی غلظت موضعی آدنوزین مونوفسفات حلقوی (cAMP) را افزایش می دهد که این ماده خود سبب ترشح بیش از حد و طولانی مدت آب و […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، انرژی مصرفی، انرژی در ساختمان

مصرف انرژی در ساختمان ها و همچنین نحوه مدیریت آن پرداخته شده است.در شکل شماره (۲-۱۵) میزان مختلف انرژی مصرفی در تجهیزات سرمایشی ساختمان نشان داده شده است. شکل(۲-۱۵) میزان مصرف انرژی تجهیزات سیستم های برودتی در آمریکا[۱]. -محاسبه انرژی مصرفی سیستم سرمایش هدف از تخمین میزان مصرف انرژی عبارت است از[۱] ارائه یک برآورد دقیق