0 Comments

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۹

۲-۳-۱-۴٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعهاینکه مقصود از حبوه چیست و جنین باید دارای چه شرایطی باشد تا از حبوه بهره‌مند شود در مطالب زیر به طور مفصل به آن پرداخته می شود:۲-۳-۱-۴-۱٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه«حبوه» (به فتح حاء و سکون باء) در لغت بمعنای «عطیه» […]

0 Comments

بررسی میزان آلودگی باکتریایی تخم مرغ های هچ نشده در جوجه کشی شهرستان مهاباد- قسمت ۴

۱-۶-۴تخم مرغها باید به دقت درجه بندی شوند .در طی مراحل اولیه تولید ، وزن تخم مرغها را به دقت کنترل و تخم مرغهای مناسب برای جوجه کشی انتخاب شوند .۱-۶-۵ تخم مرغها باید در اتاق جداگانه ای که حرارت و رطوبت آن قابل کنترل باشد نگهداری شوند.۱-۶-۶ اطاق نگهداری و جابجایی تخم مرغها در فارم باید […]

0 Comments

آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران۹۱- قسمت ۸- قسمت 2

۰٫۱۰۲۵۴۵       موریتانی     ۰٫۲۹۷     ۳٫۱۷۹     ۰٫۰۹۳۴۲۶       موراکو     ۰٫۴۸۹     ۳۱٫۸۵۱     ۰٫۰۱۵۳۵۳     اقتصاد صنعتی ایالات متحده و اروپا به عرضه نفت ارزان عادت کرده است، از سوی دیگر آن چیزی که امروز از آن به عنوان اقتصاد جهانی […]

0 Comments

نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال- قسمت ۳- قسمت 2

بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران.   ۱-۷-مفاهیم و تعاریف     ۱-۷-۱-تعریف طفل   در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، تمام افراد زیر ۱۸ سال، کودک تلقی شده است، مگر اینکه به موجب قوانین لازم الاجرا هر کشور سن پایین تری در نظر گرفته شود. این […]

0 Comments

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی- قسمت ۴

۱-۵ یادگیری علم توسط دختران جاهلی   در برخی از کتب تاریخی و سنّت چنین آمده است که: «الشِفاء العَدَویّه» زنی از قبیله «بن عدن» بود، نسبت به کتاب خداوند آگاهی داشت، وی در دوران جاهلیت به دختران آموزش می­داد.[۲۰] طبق سخن فوق، به احتمال قوی، تعلیم و تربیت دختران در میان اندکی از خانواده­های شریفتر و دارای تمکن […]

0 Comments

نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان- قسمت ۵- قسمت 2

توپوگرافی   توپوگرافی[۷] به بررسی و ترسیم عوارض خارجی سطح زمین شامل پستی بلندی ها، رودخانه ها و دریاچه ها و … می پردازد اما در جغرافیای سیاسی بیشتر آن دسته از عوامل توپوگرافی که بر مسایل سیاسی و نظامی تأثیر گذارند مورد توجه بوده به عبارت دیگر عوارضی که بر چهره توپوگرافی منطقه مؤثرند و […]

0 Comments

چه موضوعاتی در اشعار سیاسی فیتوری بارزتر است

چکیدهپایان نامه حاضر تحت عنوان « بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری درصدد است تا به رویکردهایسیاسی این شاعر و موضع گیری های وی پیرامون ملت آفریقا و سودان و کشورهای عربی بپردازد.فیتوری ؛ نژاد ، دین ، زبان ، فرهنگ آفریقایی و عربی را از عوامل اساسی در ایجاد اتحاد ملت اسلامی می دانـد.او […]

0 Comments

تحلیل قیاسی مفهوم سفر در سیرالعباد إلی المعاد سنایی و هشت کتاب سهراب سپهری- قسمت ۳

از آن‌جائیکه سهراب سپهری به انحای مختلف در دفاتر شعری خویش از شوق و اشتیاقش به سفر سخن گفته است لذا در اغلب کتاب‌هایی که شعر سهراب سپهری را تحلیل می‌کند اشاره‌هایی به این موضوع شده است از جمله کتاب نگاهی به سهراب سپهری از دکتر سیروس شمیسا که به خصوص به تحلیل دو شعر صدای پای […]

0 Comments

بررسی تطبیقی تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق و صدرا و آئین های ودائی و بودائی- قسمت ۳- قسمت 2

۱-۱-تناسخ در بستر تاریخ   «تناسخ»، که تعبیر دیگری از آموزه «انتقال روح» «Transmigration» است، به عنوان یک عقیده عمومی در بسیاری از نظام‌های اندیشه فلسفی و باورهای مذهبی در فضاهای وسیع جغرافیایی و تاریخی مطرح است. هرچند در زمان کنونی، این باور را نسبت به برخی جوامع مطرح می‌کنند، ولی شواهدی وجود دارند مبنی […]

0 Comments

تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۳

۱٫۰۰     ۰۰٫     ۲۷۸۴٫     ۴۵۰۵۲٫       وضعیت مالیاتی شرکت     ۱٫۰۰     ۰۰٫     ۳۹۱۸٫     ۴۹۰۶۸٫     آماره های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل می باشد .همانطور که جدول مشاهده می شود، میانگین های نسبت اعضای موظف هیأت مدیره […]