بارگذاری ‌های با فرکانسی بیش از فرکانس طبیعی مخزن ( فرکانس تشدید اول ) سیال رفتار دینامیکی خود را آشکار می‌سازد.

۳-۶-بررسی پاسخ ها در حوزه زمانی
پاسخ های چوپرا بر اساس تحلیل در حوزه فرکانس صورت گرفته است، اما برخی محققین پاسخ هایی را در حوزه زمان بیان نمودند. تسایی و لی[۲۱]، پاسخ نیمه تحلیلی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد رنجبر، (جهرمیشیرازی، ۱۳۸۸)، Aegilops

دیدگاهتان را بنویسید